dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ditruyenlienketgioitinh mien phi,tai lieu ditruyenlienketgioitinh mien phi,bai giang ditruyenlienketgioitinh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/30/2014 7:28:25 PM
Filesize: 2.74 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11!

Bài cũ:
Ở ruồi giấm cái F1 thân xám, cánh dài có kiểu gen
Bv lai với ruồi đực thân đen, cánh cụt kiểu gen bv
bV bv
Fb: Tỷ lệ: Thân xám, cánh cụt: 0,41
Thân đen, cánh dài : 0,41
Thân xám, cánh dài : 0,09
Thân đen , cánh cụt : 0,09
a/ Tìm tần số hoán vị gen P = ?
b/ Kiểu gen của ruồi Fb:
Thân xám, cánh cụt :
Thân đen, cánh dài :
Thân xám, cánh dài :
Thân đen , cánh cụt:a/ Tìm tần số hoán vị gen P = 0,09 + 0,09 = 0,18
b/ Kiểu gen của ruồi Fb:
Thân xám, cánh cụt : Bv
bv
Thân đen, cánh dài : bV
bv
Thân xám, cánh dài : BV
bv

Thân đen , cánh cụt : bv
bv
Chương II. DI TRUYỀN HỌC NHIỄM SẮC THỂ

Tiết:16

BÀI 14.
DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNHLớp: 12/5
Nhiễm sắc thể giới tính.
II
Gen trên NST X
V
NỘI DUNG
IV
Gen trên NST Y
Các gen tương ứng trên cặp NST X và Y
Ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính.
I-NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH:
Sự phân hóa các đoạn của NST X và Y
Hình II.22 sự phận hóa các đoạn trên cặp NST XY
1/Thí nghiệm của Mooc gan khi lai ruồi mắt đỏ thuần chủng với ruồi mắt trắng được kết quả như sau:
II-GEN TRÊN NHIỄM SẮC THỂ X:
III- GEN TRÊN NHIỄM SẮC THỂ Y:
III- GEN TRÊN NHIỄM SẮC THỂ Y:
IV.GEN TRÊN ĐOẠN TƯƠNG ỨNG CỦA NST X VÀ Y:
IV- GEN TRÊN ĐOẠN TƯƠNG ỨNG NST X VÀ Y:

P thuận : ♀ Ruồi lông ngắn x ♂ Ruồi lông dài
F1 100% Ruồi lông dài
F2 3 Ruồi lông dài: 1 ruồi lông ngắn (toàn♀)
VD. Ở ruồi giấm:
P nghịch: ♂ Ruồi lông ngắn x ♀ Ruồi lông dài
F1 100% Ruồi lông dài
F2 3 Ruồi lông dài: 1 ruồi lông ngắn (toàn ♂)
Sơ đồ lai: (P thuận) A: lông dài, a: lông ngắn
♀ lông dài: ♂lông dài :♀lông ngắn:♂ lông dài
IV- GEN TRÊN ĐOẠN TƯƠNG ỨNG CỦA NST X VÀ Y:

♀ lông dài: ♂lông dài: ♀lông dài: ♂ lông ngắn
Sơ đồ (P nghịch): A: lông dài, a: lông ngắn
IV- GEN TRÊN ĐOẠN TƯƠNG ỨNG NST X VÀ Y:

P thuận : ♀ Ruồi lông ngắn x ♂ Ruồi lông dài
F1 100% Ruồi lông dài
F2 3 Ruồi lông dài: 1 ruồi lông ngắn (toàn♀)
VD. Ở ruồi giấm:
P nghịch: ♂ Ruồi lông ngắn x ♀ Ruồi lông dài
F1 100% Ruồi lông dài
F2 3 Ruồi lông dài: 1 ruồi lông ngắn (toàn ♂)
V-Ý NGHĨA CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GiỚI TÍNH:
-Phân biệt đực, cái ở giai đoạn sớm.
-Điều chỉnh tỷ lệ đực, cái theo mục tiêu sản xuất.
Ví dụ: - Gà, vịt …
-Ở tằm: Tằm đực cho nhiều tơ hơn


Bài tập 1:

Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y qui định. Gen H máu đông bình thường.
Bố mẹ bình thường, sinh con trai đầu lòng bị bệnh máu khó đông.
Nói rằng: Bố truyền bệnh cho con trai có đúng không? Giải thích?
Tại sao bệnh máu khó đông thường được coi là bệnh của nam giới?
Bài tập 2: Chọn ý đúng
Ở người gen trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X tuân theo qui luật di truyền thẳng. Di truyền thẳng là:
100% tính trạng di truyền cho con trai.
100% tính trạng di truyền cho con gái.
50% tính trạng di truyền cho con trai: 50% tính trạng di truyền cho con gái.
100% tính trạng di truyền cho cùng giới.
Xin trân trọng cảm ơn!