dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điện fân NaCl. Hóa học 9 mien phi,tai lieu Điện fân NaCl. Hóa học 9 mien phi,bai giang Điện fân NaCl. Hóa học 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 8:23:31 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
dd NaCl
dd NaCl
dd NaOH
Cực dương
Cực âm
Màng ngăn xốp
dd NaOH
H2
Cl2
Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl