dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an địa y mien phi,tai lieu địa y mien phi,bai giang địa y mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 9:33:59 AM
Filesize: 1.86 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Tiết 10 – Bài 10 : ĐẶ ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
I. D?C DI?M CHUNG :
Nh? l?i nh?ng ki?n th?c d� h?c quan s�t H10.1, th?o lu?n nhĩm hồn th�nh b?ng sgk trang 37 :
B?ng: D?c di?m chung c?a m?t s? d?i di?n Ru?t khoang
Tỏa tròn
Tỏa tròn
Tỏa tròn
Sâu đo, lộn đầu
Co bóp dù
Không DC
Dị dưỡng
Dị dưỡng
Dị dưỡng
TB gai
TB gai
TB gai
2 lớp
2 lớp
2 lớp
Ruột túi
Ruột túi
Ruột túi
đơn độc
đơn độc
Tập đoàn
D?a v�o b?ng tr�n, em h�y r�t ra k?t lu?n v? d?c di?m chung c?a ng�nh ru?t khoang ?
Tiết 10 – Bài 10 : ĐẶ ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
I. D?C DI?M CHUNG :
Tiết 10 – Bài 10 : ĐẶ ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG : :
II. VAI TRỊ :
Nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Ruột khoang có vai trò gì đối với tự nhiên ?
Ruột khoang có vai trò gì đối với con người ?
Ruột khoang có hại gì đối với con người ?
Trang sức làm bằng vỏ ốc hoá thạch cùng ngọc trai , san hô
Một số dạng sản phẩm của san hô hồng – đỏ,.
Gỏi
Sứa
Physalie là loài sứa ống ngứa.