dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỊA 8 TIẾT 7: ÔN TẬP mien phi,tai lieu ĐỊA 8 TIẾT 7: ÔN TẬP mien phi,bai giang ĐỊA 8 TIẾT 7: ÔN TẬP mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/7/2014 8:45:52 PM
Filesize: 0.22 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Dựa vào lược đồ H1.1 sgk/4. Hãy nhắc lại vị trí, kích thước của châu Á?
a) Vị trí địa lí và kích thước
TIẾT 7. ÔN TẬP
I. LÝ THUYẾT
1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á
- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ nhất thế giới. Tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm, các dãy núi chạy theo hai hướng chính (Đ - T hoặc gần Đ - T, B - N hoặc gần B - N).
* Địa hình:
b) Địa hình và khoáng sản
* Khoáng sản:
- Nhiều đồng bằng rộng lớn phân bố ở hạ lưu các sông lớn, rìa lục địa.
- Nhìn chung địa hình phân hoá phức tạp.
- Các đới khí hậu thường phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
- Phân hoá thành nhiều đới khí hậu, gồm:
+ Đới khí hậu cực và cận cực
+ Đới khí hậu ôn đới
+ Đới khí hậu cận nhiệt
+ Đới khí hậu nhiệt đới
+ Đới khí hậu xích đạo
a) Khí hậu:
2. Khí hậu, sông ngòi châu Á
3. Dân cư – Xã hội châu á
- Dân số châu á đông và tăng nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới môi trường (phá rừng, chất thải ...) và các vấn đề kinh tế - xã hội khác (khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm, MT sống, y tế, giáo dục ...).
? Hãy nêu hậu quả của việc dân số châu á đông và tăng nhanh?
- Dân số: 3 766 triệu người, tỉ lệ tăng tự nhiên là 1,3% đạt mức trung bình trên thế giới (năm 2001).
3. Dân cư – Xã hội châu Á
b) Sông ngòi:
- Chủ yếu là chủng tộc: Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, ngoài ra còn một số ít chủng tộc Ô-xtra-lô-it.
- Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn:
+ Ấn Độ giáo và Phật giáo (tại Ấn Độ).
+ Ki-tô giáo (tại Pa-lex-tin).
+ Hồi giáo (tại Ả-rập-xê-ut).
? Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn nào, tại đâu?
- Sông ngòi châu Á: khá phát triển có nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-nit-xây, Mê-Công, Trường Giang, Hoàng Hà …) nhưng phân bố không đồng đều (dày ở khu vực khí hậu gió mùa, thưa ở khu vực lục địa). Bắt nguồn từ vùng trung tâm chảy ra các đại dương.
Chế độ nước phức tạp do có nhiều nguồn cung cấp khác nhau, khí hậu, chế độ mưa ở các khu vực khác nhau.
- Đặc điểm về nhiệt độ, lượng mưa:
+ Nhiệt độ cao nhất khoảng ......oC tháng ....
+Nhiệt độ thấp nhất khoảng ......oC tháng ....
+ Biên độ nhiệt: khoảng ......oC
+ Lượng mưa cao nhất khoảng ..... mm tháng ....
+ Lượng mưa thấp nhấtkhoảng ..... mm tháng ....
Khí hậu: ............
II. Bài tập:
1. BT 1 sgk/9.
II. Bài tập:
1. BT 1 sgk/9.
? Cho biết mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?
? Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó ?