dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đếm đến 7 nhận biết số 7 mien phi,tai lieu đếm đến 7 nhận biết số 7 mien phi,bai giang đếm đến 7 nhận biết số 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/25/2013 7:45:19 PM
Filesize: 2.44 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯỚNG HOÁ
TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP
GD
HH
20 - 11- 2009
TẬP THỂ LỚP MẪU GIÁO LỚN A KÍNH CHÀO QUÝ CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
GD
HH
Chào mừng các bạn đến với lớp MGLA
Chủ đề: Một số nghề
Lĩnh vực PTNT: Đếm đến 7, nhận biết số 7
Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Nghề thợ may
6
6
6
6
7
7
7
7
7
6
4
2
Nghề nông
Trò chơi 1
Bắt chước tạo dáng công việc nghề nông
Trò chơi 2
Tìm dụng cụ sản phẩm của các nghề có số lượng 7 ở xung quanh lớp
Trò chơi 3
Nối dụng cu,� sản phẩm của các nghề đúng số lượng 7
Hoạt động
nhóm
Cắm hoa
7
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CÔ VÀ CÁC CHÁU.
HẸN GẶP LẠI