dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Dễ và khó mien phi,tai lieu Dễ và khó mien phi,bai giang Dễ và khó mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/28/2014 10:37:05 AM
Filesize: 1.56 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
פריחת הצבר
מצגת אוטומטית
Flowering Cactuses
DỄ và KHÓ

Dễ
là khi
bạn

một chỗ
trong sổ
địa chỉ
của một
ai đó,
Nhưng
khó
là khi
bạn
tìm được
một chỗ
trong
trái tim
của
người đó
Dễ
là khi
đánh giá
lỗi lầm
của
người
khác,
Nhưng
khó
là khi
biết
kiểm soát
lời nói
của mình.
A
Dễ
là khi
làm
tổn thương
một người

bạn
yêu thương
Nhưng
khó
là khi
làm
lành
vết
thương
đó
Dễ
là khi
tha thứ
cho
người
khác
Nhưng
Khó
là khi
làm cho
người
khác
tha thứ
cho mình
Dễ
là khi
đặt ra
các
nguyên
tắc
nhưng
khó
là khi
làm
theo
chúng
Dễ
là khi
nằm

hằng
đêm
Nhưng
khó
là khi
chiến
đấu

một
ước

Dễ
là khi
thể
hiện
chiến
thắng
Nhưng
khó
là khi
nhìn
nhận
một
thất bại
Dễ
là khi
vấp phải
một
hòn đá

ngã
Nhưng
khó
là khi
đứng
dậy

đi tiếp
Dễ
là khi
hứa
một điều
với
ai đó
Nhưng
khó
là khi
hoàn
thành
lời hứa
đó
Dễ
là khi
chúng ta
nói rằng
chúng ta
yêu thương,
Nhưng
Khó
là khi
làm cho
người khác
cảm thấy
như thế
hàng ngày
Dễ
là khi
phê bình
người
khác
Nhưng
khó
là khi
cải thiện
chính
bản thân
mình
Dễ
là khi
để
xảy ra
sai lầm,
Nhưng
khó
là khi
học
từ
những
sai lầm
đó
dễ
là khi
buồn bực

một
điều gì đó
mất đi
Nhưng
khó
là khi
quan tâm
đủ
đến
điều đó
để đừng
làm mất
Dễ

khi
nghĩ
về
một
việc
Nhưng
khó
là khi
ngừng
suy nghĩ

bắt đầu
hành động
Dễ
là khi
nghĩ xấu
về
một
người
khác,
Nhưng
khó
là khi
cho
họ
một
niềm
tin.
Dễ

khi
nhận
nhưng
khó

khi
cho
Dễ
là khi
đọc
những
điều này
Nhưng
khó
là khi
bạn
thực
hiện

Nếu
cơ hội
mãi
không

cửa
Bạn
phải
xem mình
đã
xây
một
cánh cửa
chưa đã