dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de tai sinh hoc dai cuong mien phi,tai lieu de tai sinh hoc dai cuong mien phi,bai giang de tai sinh hoc dai cuong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2014 4:17:12 PM
Filesize: 7.15 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng thầy và các bạn
đến với bài thuyết trình của nhóm 1
Hoocmon thực vật
Khái niệm
Hoocmon kích thích
Hoocmon ức chế
Tương quan hoocmon thực vật
Hoocmon thực vật
Hoocmon thực vật
Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
* Khái niệm:
* Đặc điểm chung
- Hoocmôn thực vật được tạo ở 1 số nơi nhưng gây ra phản ứng một nơi khác trong cây.
- Hoocmôn thực vật được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
- Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh mẽ trong cơ thể.
- Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật
* Hoocmôn
Hooc môn kích thích
Hooc môn ức chế
I. Khái niệm
II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH
Hooc môn kích thích
Auxin
Gibêrelin
Xitôkinin
Hoocmon thực vật
1. Auxin
* Nơi tổng hợp
Các mô phân sinh chồi ngọn, các lá non và các phôi trong hạt
* Tác dụng sinh lý
- Làm tăng kéo dài tế bào => kích thích thân, rễ kéo dài, ra rễ bất định
- Tăng ưu thế ngọn, ức chế chồi bên
- Gây hiện tượng hướng động
- Phát triển quả, tạo quả không hạt
- Ức chế sự rụng lá, quả, kích thích ra rễ
Quả được tạo ra do thụ tinh bình thường
Quả bị loại bỏ hạt và xử lý auxin
Quả bị loại bỏ hạt và không xử lý auxin
7
Kích thích ra rễ phụ ở cây
* Tác dụng sinh lý
Hoocmon thực vật
Ở mức cơ thể, auxin tham gia vào nhiều hoạt động sống của cây như hướng động, ứng động, kích thích hạt nảy mầm, của chồi, kích thích ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thế đỉnh (chồi đỉnh ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên).
8
* ứng dụng của auxin.
Hoocmon thực vật
Quả không hạt
Hoocmon thực vật
Hoocmon thực vật
2. Gibêrelin
* Nơi tổng hợp
Các cơ quan đang sinh trưởng như: lá non, quả non, hạt đang nảy mầm, phôi đang sinh trưởng
* Tác dụng sinh lý
- Kích thích phân chia và phân hoá tế bào => thân mọc dài ra và lóng vươn dài.
- Phá trạng thái ngủ nghỉ của hạt
- Kích thích ra hoa, tạo quả không hạt
- Ảnh hưởng đến hô hấp, quang hợp, trao đổi Nitơ
Hoocmon thực vật
12

* Ứng dụng
- Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, tác dụng đặc trưng trong việc phá bỏ trạng thái ngủ nghỉ của chúng.
- Kích thích sự ra hoa
- Kích thích hình thành hoa đực
- Kích thích hình thành quả và quả không hạt
- Tăng tốc độ phân tinh bột
Hoocmon thực vật
14
Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ
Kích thích sự vươn dài của các gióng cây họ lúa

Hoocmon thực vật
3. Xitôkinin
* Nơi tổng hợp
Các tế bào đang phân chia trong rễ, lá non, quả non
* Tác dụng sinh lý
- Kích thích phân chia tế bào mạnh mẽ
- Làm yếu ưu thế ngọn, kích thích sinh trưởng chồi bên
- Kìm hãm hoá già
- Kích thích nảy mầm, nở hoa
Hoocmon thực vật
* Ứng dụng
- Trong nuôi cấy mô tế bào
- Điều khiển sự phát sinh chồi ở mô callus
16

Xicôtin cao: Kích thích ra rễ.
Xicôtin thấp: Kích thích nảy chồi.
Hoocmon thực vật
III. HOOCMÔN ỨC CHẾ
Hooc môn ức chế
Êtilen
Axit abxixic
Hoocmon thực vật
1. Etilen
* Nơi tổng hợp
Các mô của quả chín, lá già
* Tác dụng sinh lý
- Thúc đẩy quá trình chín của quả
- Ức chế quá trình sinh trưởng của cây non, mầm thân củ
- Gây rụng lá, quả
* Ứng dụng
Tạo quả trái vụ ở trái cây
Sử dụng để dấm hoa quả
- Ức chế hoa nở vào đúng dịp lễ, tết
Hoocmon thực vật
Trong sự rụng lá, hoa, quả: hình thành tầng rời ở cuống lá
ứng dụng của êtilen.
Hoocmon thực vật
2. Axit abxixic
* Nơi tổng hợp
Chủ yếu ở lá, tích luỹ trong các cơ quan già, cơ quan đang ngủ, nghỉ hoặc sắp rụng.
* Tác dụng sinh lý
Ức chế sinh trưởng mạnh.
- Gây rụng lá, quả.
Kích thích đóng khí khổng trong điều kiện khô hạn.
- Kích thích trạng thái ngủ, nghỉ của hạt.
* Ứng dụng
Kéo dài thời gian ngủ nghỉ của hạt => bảo quản (khoai tây, hành, tỏi,…)
Hoocmon thực vật
IV. TƯƠNG QUAN HOOC MÔN THỰC VẬT
Tương quan
Giữa hooc môn điều tiết sinh trưởng và hooc môn điều tiết phát triển của thực vật
Giữa các hooc môn kích thích với nhau
Hoocmon thực vật
HOANG NHAT LINH
24
Hoocmon thực vật
? Người ta ứng dụng hooc môn sinh trưởng trong nông nghiệp như thế nào?
Trong nông nghiệp người ta sử dụng các hooc môn sinh trưởng để tăng năng suất cây trồng, kéo dài hoặc rút ngắn thời gian thu hoạch, thu hoạch đồng loạt, tạo cây non sớm trong công nghệ tế bào thực vật, tạo cây cảnh.
Hoocmon thực vật
Hoàn thành bảng:Hãy ghép các hoocmon với tác dụng của chúng
A- Đóng khí khổng, ức chế nảy chồi
B- Làm quả nhanh chín
C- Kích thích sinh trưu?ng của chồi ngọn, rễ
D- Kích thích tăng chiều dài lóng

G- Tăng phân chia tế bào, dùng trong nuôi cấy mô.
4-A
5-D
1-C
2-D
3-E
Câu 1. Điều nào không đúng khi nói đến vai trò của auxin?
a. Là chất ức chế sinh trưởng
b. Kích thích quá trình dài của thân
c. Kích thích ra rễ phụ
d. Thể hiện ưu thế đỉnh
Câu 2. Sử dụng trong nuôi cấy mô tế bào và kích thích tạo chồi là hoocmon
Auxin
Etilen
Xitokinin
Giberelin
Hoocmon thực vật
Câu 3:Hoocmoon có vai trò thúc quả nhanh chín?
a. Axit abxixic b. Xitokinin
c. Êtilen d. Auxin

Câu 4:Điều nào không đúng khi nói đến vai trò của auxin?
a. Là chất ức chế sinh trưởng
b. Kích thích quá trình dài của thân
c. Kích thích ra rễ phụ
d. Thể hiện ưu thế đỉnh
Câu 5. Tỷ lệ Gibêrelin/ AAB nói lên điều gì?
Điều tiết trạng thái đóng và mở của khí khổng
Kích thích nở hoa
Kích thích ra rễ
Điều tiết trạng thái sinh lý của hạt
Câu 6: Hãy kể tên một số ứng dụng của hooc môn thực vật trong nghành nông nghiệp nước ta?
Hoocmon thực vật
Cám ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe
Danh sách nhóm 1
Lê Thị Trang
Phạm Thị Thùy Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Trương Thị Thanh
Hoàng Ngọc Minh Tâm
Nguyễn Hoài Thương
Lý Mỹ Tiên