dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sach Hs du thi olimpic toan vong huyen 2014 mien phi,tai lieu Danh sach Hs du thi olimpic toan vong huyen 2014 mien phi,bai giang Danh sach Hs du thi olimpic toan vong huyen 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/13/2014 10:14:36 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TRẢNG BÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
Cuộc thi giải Toán trên Internet năm học 2013 - 2014

STT ID Họ tên Ngày sinh Lớp Trường THCS
1 19490972 Phùng Huy Bình 02/5/2002 6 Hưng Thuận
2 23223602 Bùi Thị Như Bình 05/12/2002 6 An Hòa
3 20875440 Dương Hoàng Thoại Châu 9/11/2002 6 Gia Bình
4 21229374 Đặng Nguyễn Tuấn Cường 16/05/2002 6 Gia Bình
5 2336694 Lê Thị Mỹ Dung 25/04/2002 6 An Hòa
6 22776314 Nguyễn Minh Đô 29/8/2002 6 An Hòa
7 19707010 Phạm Ngọc Hiếu 26/9/2002 6 Hưng Thuận
8 22463984 Nguyễn Huy 21/12/2002 6 An Hòa
9 19741603 Huỳnh Thị Kim Khánh 15/11/2002 6 Hưng Thuận
10 21834543 Đỗ Phạm Hồng Lam 19/12/2002 6 Gia Bình
11 23254056 Nguyễn Thị Trúc Linh 08/9/2002 6 An Hòa
12 22829767 Nguyễn Nhật Nam 15/10/2002 6 An Hòa
13 22775252 Nguyễn Đặng Hoàng Sang 30/04/2002 6 An Hòa
14 22633732 Đặng Thanh Sơn 08/11/2002 6 An Hòa
15 19709117 Huỳnh Thanh Thoảng 13/6/2002 6 Hưng Thuận
16 22330663 Nguyễn Ngọc Anh Thư 23/04/2002 6 Gia Bình
17 22794081 Bùi Nguyễn Anh Thư 21/12/2002 6 Gia Bình
18 20220895 Nguyễn Thị Hồng Ân 15/4/2001 7 Bình Thạnh
19 20813305 Lê Hoàng Thiên Ân 18/07/2001 7 An Thành
20 21532461 Nguyễn Thị Huỳnh Cúc 15/1/2001 7 Gia Lộc
21 23562890 Lê Hoàng Hải Đăng 11/2/2001 7 Gia Bình
22 20759498 Lê Huỳnh Lý Hải 8/5/2001 7 Bình Thạnh
23 19225738 Nguyễn Thị Xuân Huyền 26/05/2001 7 An Thới
24 25759443 Nguyễn Gia Hưng 3/12/2001 7 Gia Bình
25 19739542 Nguyễn Thị Ngọc Hương 04/11/2001 7 Hưng Thuận
26 23024911 Võ Duy Khang 22/5/2001 7 An Thành
27 19023938 Trương Lê Khanh 7 Thị Trấn
28 22292959 Trần Thanh Khiết 6/10/2001 7 Gia Lộc
29 22009241 Lâm Phan Minh Khoa 1/3/2001 7 Gia Lộc
30 19944564 Nguyễn Tuấn Kiệt 26/11/2001 7 An Thành
31 25154524 Lê Quang Liêm 06/4/2001 7 An Hòa
32 20156681 Lê Thanh Liêm 4/11/2001 7 Bình Thạnh
33 19385446 Tạ Nguyễn Phú Lộc 19/8/2001 7 An Hòa
34 20195796 Nguyễn Thị Trúc Ly 27/9/2001 7 Bình Thạnh
35 8789096 Trần Hoàng Nam 9/4/2001 7 Trương Tùng Quân
36 20479349 Nguyễn Đào Kim Ngân 11/02/2001 7 Lộc Hưng
37 23151656 Lê Thị Kim Ngân 23/9/2001 7 Lộc Hưng
38 20673088 Bùi Thị Phương Nhi 6/5/2001 7 An Thành
39 11356255 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 21/01/2001 7 An Thành
40 21786461 Huỳnh Văn Thành 22/9/2001 7 Gia Bình
41 19220408 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/10/2001 7 Hưng Thuận
42 13628881 Vương Ngọc Thuận 07/7/2001 7 An Hòa
43 19194827 Trần Anh Thư 06/12/2001 7 Hưng Thuận
44 19996676 Phan Thị Bảo Trân 4/2/2001 7 Bình Thạnh
45 11181198 Vương Hòa thuận 07/7/2001 7 An Hòa
46 19284347 Nguyễn Võ Khang Vy 06/01/2001 7 Hưng Thuận
47 21730322 Phạm Thảo Vy 12/2/2001 7 Gia Bình
48 22219008 Trần Ngọc Minh Châu 28/10/2000 8 An Hòa
49 21930054 Lương Khắc Kỷ Cương 8 Thị Trấn
50 25966898 Đặng Công Danh 14/7/2000 8 An Hòa
51 22218758 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/10/2000 8 An Hòa
52 21140440 Nguyễn Quốc Huy 16/10/2000 8 Hưng Thuận
53 19227913 Phạm Nhật Lam 03/10/2000 8 An Thới
54 22882985 Lê Đức Mạnh 22/11/2000 8 An Thành
55 21000972 Ngô Kiều Diễm My 22/08/2000 8 An Thành
56 24647224 Lê Thị Huỳnh Như 3/2/2000 8 An Thành
57 8974119 Nguyễn Bùi Hoàng Phú 14/8/2000 8 An Hòa
58 22339968 Phạm Phương Quỳnh 19/11/2001 8 Trương Tùng Quân
59 23024776 Nguyễn Trần Thiên Thanh 15/06/2000 8 An Thành
60 14109943 Nguyễn Thị Vân Thanh 28/04/2000 8 Bình Thạnh
61 19834142 Vương Ngọc Hương Thảo 8 Thị Trấn
62 19522292 Nguyễn Thị Mai Thi 02/3/2000 8 An Hòa
63 21507126 Bùi Nguyễn Khắc Thiên 8 Thị Trấn
64 22837318 Đặng Thị Ngọc Thùy 4/4/2000 8 Gia Lộc
65 18650619 Tống Huyền Trân 02/01/2000 8 An Hòa
66 1948464 Nguyễn Ngọc Quế Trân 16/11/2000 8 An Hòa
67 19664479 Phạm Quế Trân 14/02/2000 8 An Hòa
68 21523108 Cao Thị Tường Vi 11/7/2000 8 Gia Lộc
69 25887524 Nguyễn Võ Hồng Vy 8 Thị Trấn
70 22312753 Võ Thị Như Ý 8 Thị Trấn
71 12356773 Nguyễn Thị Bích Chi 27/04/1999 9 An Thành
72 19192200 Đặng Thị Anh Đào 15/01/1999 9 An Hòa
73 23525913 Nguyễn Trung Hiếu 3/11/1999 9 An Thành
74 13525263 Hà Đăng Khiêm 20/10/1999 9 An Thành
75 25833188 Nguyễn Trung Kiên 4/10/1999 9 Trương Tùng Quân
76 19200588 Trần Minh Lai 21/7/1999 9 An Hòa
77 20392688 Lê Thị Hạnh Nguyên 21/6/1999 9 Hưng Thuận
78 19311737 Nguyễn Thanh Phong 9/1/1999 9 An Thành
79 14365689 Lê Trần Hải Phú 22/1/1999 9 Trương Tùng Quân
80 21531998 Nguyễn Thị Kim Phụng 2/10/1999 9 An Thành
81 23129821 Nguyễn Thị Thảo Sương 2/8/1999 9 Gia Lộc
82 25783106 Trần Nguyễn Nhật Thắng 28/10/1999 9 Trương Tùng Quân
83 21775991 Lê Nguyễn Bảo Trân 29/08/1999 9 Gia Bình
84 21906232 Võ Thị Quế Trân 4/4/1999 9 Gia Bình
85 5296149 Biện Nguyễn Hoàng Tuấn 15/01/1999 9 An Thành
86 20200261 Trần Thị Tường vi 7/8/1999 9 Gia Lộc


THỐNG KÊ DANH SÁCH
KHỐI 6 17
KHỐI 7 30
KHỐI 8 23
KHỐI 9 16
CỘNG 86