dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sach HS du thi olimpic tieng anh vong tinh 2014 mien phi,tai lieu Danh sach HS du thi olimpic tieng anh vong tinh 2014 mien phi,bai giang Danh sach HS du thi olimpic tieng anh vong tinh 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/13/2014 10:13:05 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
"DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CẤP TỈNH
Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet
Năm học: 2013 - 2014"

Cấp : TRUNG HỌC CƠ SỞ

STT ID Họ và tên Ngày sinh Trường THCS Lớp Điểm Thời gian Số lần thi
1 1203716308 Lê Thị Huỳnh Như 02/03/2000 An Thành 8 1580 30 phút 1
2 115038621 Nguyễn Thị Thúy Linh 15/07/2000 Gia Lộc 8 1310 29 phút 47 giây 1
3 1201488872 Lâm Minh Trung 15/04/2000 Thị trấn 8 1260 29 phút 57 giây 1
4 113375826 Nguyễn Thị Vân Thanh 28/04/2000 Bình Thạnh 8 1240 30 phút 1
5 1201601934 Nguyễn Ngọc Bảo Nghiêm 27/01/2000 Thị trấn 8 1190 30 phút 1
6 1203985038 Nguyễn Văn Phước 15/03/2000 Lộc Hưng 8 1190 30 phút 1
7 107186463 Trần Nguyễn Nhật Thắng 28/10/1999 Trương Tùng Quân 9 1580 30 phút 1
8 1204511156 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/02/1999 An Hòa 9 1560 28 phút 51 giây 1
9 102841398 Biện Nguyễn Hoàng Tuấn 15/01/1999 An Thành 9 1550 30 phút 1
10 1202229127 Lê Đình Phúc 20/11/1999 Hưng Thuận 9 1490 30 phút 1
11 1202936093 Trương Như Quỳnh 20/07/1999 Gia Bình 9 1320 29 phút 25 giây 1

"Trảng Bàng, ngày 22 tháng 01 năm 2014"
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC


(Đã ký)Phạm Ngọc Hải