dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đánh giá đề thi trắc nghiệm mien phi,tai lieu Đánh giá đề thi trắc nghiệm mien phi,bai giang Đánh giá đề thi trắc nghiệm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2017 1:31:06 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_chambaiquet.php
PHÂN TÍCH TRẮC NGHIỆM THEO MÔ HÌNH RASCH
http://mcq.yds.edu.vn/yds2/mcq/mcq_rasch.php
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU
Phân tích Rasch

Độ tin cậy của đề thi :0.6534(công thức Kuder Richardson 20)
Dựa vào độ tin cậy của đề, ta tính được Standard Error of Measurement(SEM): 2.42 (với số câu của đề thi: 30)
Link tải: http://yds.edu.vn/yds2/?Content=ChiTietTin&menu=14&idTin=17022