dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an dai hoi lien doi mien phi,tai lieu dai hoi lien doi mien phi,bai giang dai hoi lien doi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/4/2014 5:35:18 AM
Filesize: 1.55 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các bạn đội viên – nhi đồng về dự đại hội liên đội Trường tiểu học Bình Tân 1 Năm học 2014 - 2015
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LAGI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đội viên - nhi đồng về dự đại hội Liên đội Tiểu học Bình Tân 1 - Năm học 2014 - 2015
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
ẹoaứn chuỷ toùa
1. B?n Lờ Thanh ngõn Tõm
2. B?n Truong Quang Tru?ng
3. Th?y Nguy?n Van H?u
ẹoaứn thử kyự
1. Nguy?n H?i My
2. Ho�ng Phan Lờ Khỏnh H�
GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH
VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Chào mừng các quý vị Đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn đội viên – nhi đồng về dự Đại hội Liên đội Tiểu học Bình Tân 1 - Năm học 2014 - 2015
"NĂM HỌC 2014- 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LAGI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI
Phần 1. Nghi thức.
1. Ổn định tổ chức
2. Chào cờ – quốc ca – đội ca – hô đáp khẩu hiệu Đội .
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Bầu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
Phần 2 : Phần nội dung
1. Thông qua chương trình đại hội
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học
2013 – 2014
3. Dự thảo một số chỉ tiêu chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015
4. Thảo luận về một số chỉ tiêu chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015
5. Thảo luận và phát biểu của các đại biểu
6. Bầu ban chỉ huy Liên Đội mới
7. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt đại hội
8. Thông qua nghị quyết đại hội
9. Chào cờ bế mạc.
"NĂM HỌC 2014- 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học : 2013 - 2014
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘITHI?U NIÊN TI?N PHONG HỒ CHÍ MINH
Một số chỉ tiêu công tác Đội
và phong trào thiếu nhi
Năm học: 2014 - 2015
"NĂM HỌC 2014- 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
TH?O LU?N
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

a. Của nhi đồng:
- 100% lớp nhi đồng đạt vững mạnh.
- 100% Nhi đồng thực hiện chương trình “ Dự bị Đội viên.”
- 100% lớp nhi đồng tham gia tốt các phong trào do Liên Đội phát động như:(“kế hoạch nhỏ”; “Vì màu xanh quê hương”; “Xây dựng trường em xanh, sạch, đẹp”; “Sạch nhà - sạch phố - sạch phường”; “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”….)
- 100% nhi đồng thuộc 5 điều Bác Hồ dạy và có ý thức rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy; hiểu và thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- 90% nhi đồng chọn tham gia cuộc thi VS – VCĐ cấp thị đạt giải
- 95% nhi đồng đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ “các cấp.
- 100% nhi đồng đạt hạnh kiểm “ thực hiện đầy đủ”
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

b. Của đội viên:
- 100% chi đội đạt danh hiệu vững mạnh.
- 100% Đội viên thực hiện chương trình “ Rèn luyện Đội viên.”
- 100% chi đội tham gia tốt các phong trào do Liên Đội phát động như: (“kế hoạch nhỏ”; “Vì màu xanh quê hương” ; “Xây dựng trường em xanh, sạch, đẹp”; “Sạch nhà - sạch phố - sạch phường” ; “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”…)
- 100% chi đội có sổ tay đội viên.
- 100% Đội viên thuộc tiểu sử anh hùng mà chi đội mình mang tên.
- 100% Đội viên thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt nội quy nhà trường đề ra.
- 100% Đội viên tham gia thi “Hội thi nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách Sao giỏi” cấp Liên đội.
- 3,2 % Đội viên tham gia cuộc thi VS – VCĐ cấp thị đạt giải.
- 95% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ ”các cấp.
- 100% đạt hạnh kiểm “ thực hiện đầy đủ”
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
c. Của Liên đội:
- Đăng kí danh hiệu: Liên Đội vững mạnh.
- Liên đội tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
- Duy trì tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.
- Đạt chỉ tiêu phong trào “Kế hoạch nhỏ”.
- 90% đội viên, thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp.
- 100% chi đội mạnh. 
- Về học lực: 42,9% giỏi; 36.9% khá , trung bình 19,6% yếu 0,6%
- Lên lớp thẳng 99,4 %.- Tổ chức Hội thi “Hội thi Nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách Sao Giỏi“ cấp Liên đội.
- Tham gia “Hội thi Nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách Sao Giỏi“ do HĐĐ tổ chức vào tháng 4/2014
- Có 17 em học sinh tham gia VSCĐ đạt giại cấp thị và 20 em đạt giải VIOLYMPIC toan cấp thị và 2 em đạt giải cáp tỉnh
- Có 3 học sinh đạt giải IOE tiếng anh cấp thị
Tổ chức hoạt động “Vui hội trăng rằm”.
Liên đội triển khai chương trình “Rèn luyện Đội viên” , chương trình “Dự bị Đội viên” sửa đổi trong đó 100% nhi đồng khối 1 và 100% đội viên khối 5 trang bị sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên
"NĂM HỌC 2014- 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU Ý KIẾN
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
đỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
BẦU BCH LIÊN ĐỘI
Năm học: 2014 - 2015

Danh sách đề cử BCH LIên đội
Nhiệm kỳ: 2014 - 2015

Cách bỏ phiếu
Trên mỗi phiếu đã ghi danh sách của 8 đội viên được bầu vào ban chỉ huy liên đội, chúng ta chỉ gạch đi 1 đội viên không tính nhiệm (gạch ngang giữa tên, không gạch chân). Như vậy Phiếu hợp lệ là phiếu gạch đúng số người qui định (gạch 1 lấy 7 ). Phiếu không hợp lệ là phiếu không gạch bỏ ai (phiếu trắng), ghi thêm người khác vào, gạch chân hoặc gạch quá số người qui định.
Ví dụ cách gạch phiếu
Nguyễn Văn A
Phiếu không hợp lệ
Phiếu không hợp lệ
Phiếuhợp lệ
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
BẦU BCH LIÊN ĐỘI
Nhiệm kỳ: 2014 - 2015
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
D?I H?I LI�N D?I
"NĂM HỌC 2014- 2015"
D?I H?I GI?I LAO, SINH HO?T VAN NGH?
Kết quả kiểm phiếu
1. Lê Thanh Ngân Tâm
2. Lê Khả Hân
3. Nguyễn Lê Hải My
4. Mai Thị Thanh Trà
5. Mai Thị Thanh Trà
7. Hoàng Phan Khánh Hằng
8. Võ Thị Hồng Ngọc
6 Hồ Nhật Khánh Vy
"NĂM HỌC 2014 - 2015
BAN CHỈ HUY
LIÊN ĐỘI MỚI RA MẮT
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Thông qua nghi quết đại hội
"NĂM HỌC 2014 - 2015"
D?I H?I LI�N D?I
HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ LA GI
LIÊN ĐỘI TH BÌNH TÂN 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
BẾ MẠC ĐẠI HỘI
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
"ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI"
Kính chúc đại biểu mạnh khoẻ - Liên đội giành nhiều thành tích trong năm học 2014 - 2015
Năm

Học

2014
-
2015
Liên

Đội

Tiểu

Học

Bình

Tân1