dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐẠI HỘI CHI ĐỘI MẪU HAY! HAY! mien phi,tai lieu ĐẠI HỘI CHI ĐỘI MẪU HAY! HAY! mien phi,bai giang ĐẠI HỘI CHI ĐỘI MẪU HAY! HAY! mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 9:57:24 PM
Filesize: 2.65 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH
---**---

------
QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI
CHI ĐỘI 5A1
Năm học: 2014 - 2015
Nhiệt liệt chào mừng---


Năm học : 2014 – 2015

---**---

Hà Nội, ngày 17tháng 10 năm 2014
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH KHƯƠNG ĐÌNH
Liên Đội Trường Tiểu học Khương Đình
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
CHI ĐỘI 5A1
ĐOÀN CHỦ TỊCH
1. Bạn : Cao Trúc Lam
2. Bạn : Hà Việt Khánh
3. Bạn : Vương Ngọc Huyền
THƯ KÍ ĐẠI HỘI
1 – Bạn Tạ Bích Loan
2 – Bạn Lê Thu Hà
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
1 – Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
2 – Bầu chủ tịch và thư kí Đại hội.
3.Tổng kết công tác Đội năm học 2013 -2014
4. Phương hướng CT Đội năm học 2014 -2015
6 – Bầu ban chỉ huy Chi đội mới
7 – Chương trình văn nghệ.
8 – Ban chỉ huy mới ra mắt nhận nhiệm vụ
9 – Bế mạc Đại hội
5 – Các ý kiến tham luận
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH
CHI ĐỘI 5A1
------
NĂM HỌC: 2013 - 2014



******************************************
Báo cáo tổng kết
công tác đội
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH
CHI ĐỘI 5A1
------
NĂM HỌC: 2014 - 2015



******************************************
Phương hướng
công tác đội
THAM LUẬN
CÁC Ý KIẾN
BẦU CỬ
BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI
SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHỮNG BẠN XỨNG ĐÁNG
ĐỂ BẦU VÀO BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI
Năm học 2014 - 2015
DANH SÁCH ĐỀ CỬ
1. Nguyễn Hồng Hạnh
2. Vương Ngọc Huyền
3. Hà Việt Khánh
4 . Cao Trúc Lam
5. Nguyễn Thảo Nguyên
7. Cung Vũ Giác Phi
6. Nguyễn Tường Như
DANH SÁCH
BAN KIỂM PHIẾU
1. Hoàng Diệu Linh
2 . Trần Đình Dũng
3 . Nguyễn Phương Linh
CHUONG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỘI
VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC 2014 -2015

S�NG SU?T L?A CH?N D?I VIấN UU T� B?U V�O BAN CH? HUY
CHI D?I NHI?M K? 2014 - 2015HÒM PHIẾU
.....
.....
.....
Chương trình
Văn nghệ
KẾT QUẢ BẦU CỬ
1. Nguyễn Hồng Hạnh
2. Vương Ngọc Huyền
3. Hà Việt Khánh
4 . Cao Trúc Lam
5.Nguyễn Thảo Nguyên
6. Nguyễn Tường Như
7.Cung Vũ Giác Phi
/ 48 phiếu
/ 48 phiếu
/ 48 phiếu
/ 48 phiếu
/ 48 phiếu
/ 48 phiếu
26 / 48 phiếu
CHÚC MỪNG CÁC BẠN
TRÚNG CỬ!
Liên Đội Trường Tiểu học Khương Đình
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH