dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Cuộc đời qua mắt tôi mien phi,tai lieu Cuộc đời qua mắt tôi mien phi,bai giang Cuộc đời qua mắt tôi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/28/2014 10:19:25 AM
Filesize: 2.14 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
CUỘC

ĐỜI

QUA

MẮT

TÔI
Thiền sư :
Thích
Thanh
Từ
………..
Chiếc
Thân
tứ
đại
khói
……….
Sinh
hoạt
thế
gian
mây
……
Thành
công
khối
nước
đá
………..
Thất
bại
chùm
bọt
tan
……….
Nhục
vinh
bong
bóng
nước
………
Thương ghét hạt sương mai
………….

Khổ
vui
trong
giấc
mộng
………
Lành
dữ
bóng
chim
bay
………
Tháng
ngày
cái
chớp
mắt
…………
Còn
mất
nước
trăng
lay
…………
Chung cuộc cơn gió thoảng
………..
Viên mãn bầu trời trong
…………
H Ế T
Thực hiện : HM
Hình ảnh : Chrisjered
…………..