dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

CRS

Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CRS mien phi,tai lieu CRS mien phi,bai giang CRS mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/15/2009 9:10:10 PM
Filesize: 3.54 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu hỏi 1:
Bom mìn và vật liệu chưa nổ có những điểm gì khác nhau?
Kiểm tra bài cũ
Đáp án câu hỏi 1:
Bom mìn và vật liệu chưa nổ có nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau
Một số hình ảnh về Bom mìn và vật liệu chưa nổ
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 2:
Bom mìn và vật liệu chưa nổ có những điểm gì giống nhau?
Đáp án câu hỏi 2:
Bom mìn và vật liệu chưa nổ có cùng chung một đặc điểm là rất nhạy nổ và hết sức nguy hiểm.
Bài 2
Kiên quyết từ chối những
hành vi không an toàn
Khởi động
Trò Chơi đoán chữ
N
H
A
Y
N
Ô
Chủ đề:
GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN
BOM MÌN
Ô chữ gồm có 6 chữ cái, nói về một đặc điểm của bom mìn, vật liệu chưa nổ
Hoạt động 1
Đọc truyện và trả lời câu hỏi
HẬU
QUẢ
Hãy nhìn tranh
và kể lại
câu chuyện?
Nguyên nhân nào
làm hai
anh em Hoàng
bị thương?
Nếu là Hoàng thì em sẽ làm gì?
Bỏ chạy
Tránh xa
Báo cho
người lớn biết
Câu chuyện có thực ở
địa phương
Khi nhìn thấy vật lạ nghi là bom mìn vật liệu chưa nổ chúng ta cần phải làm gì?
Kết luận
Khi nhìn thấy vật lạ nghi là bom mìn, vật liệu chưa nổ chúng ta không được đụng đến. Hãy tránh xa và báo cho người lớn biết
Không được đụng đến.
Hãy tránh xa.
Báo cho người lớn biết

Hoạt động 2
Đánh dấu x vào ô trống chỉ việc em nên làm khi nhìn thấy vật lạ
a.Cầm lên xem.
b. Bỏ chạy hoặc tránh đi nơi khác.
c.Nói cho người khác biết để cảnh giác.
d.Ném xuống nước.
e.Đá nó đi.
g. Nói với người lớn
Đáp án
a.Cầm lên xem.
b. Bỏ chạy hoặc tránh đi nơi khác.
c.Nói cho người khác biết để cảnh giác.
d.Ném xuống nước.
e.Đá nó đi.
g. Nói với người lớn
Hoạt động 3
Vì sao những hành vi sau đây lại nguy hiểm
Tắm ở hố bom
Tháo gỡ bom mìn, vật liệu chưa nổ để lấy thuốc nổ
Đốt lửa sát mặt đất
Ném vào vật lạ
Xem người lớn cưa bom mìn
Vào khu vực có biển báo nguy hiểm
NGUY HIỂM
*Khi nhìn thấy vật lạ nghi là bom mìn vật liệu chưa nổ. Không được đụng đến, hãy tránh xa và báo cho người lớn biết.
*Biết được những việc nên làm và không nên làm khi nhìn thấy vật lạ
*Biết được những hành vi nguy hiểm đối với bom mìn và vật liệu chưa nổ.