dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an cong nghe giao duc mien phi,tai lieu cong nghe giao duc mien phi,bai giang cong nghe giao duc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/24/2014 10:02:53 AM
Filesize: 0.42 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Luật chính tả
Câu hỏi thảo luận:
1. Vì sao phải dạy Luật chính tả trong môn Tiếng Việt 1 CGD?
2.Theo đc, ở lớp 1 nên dạy những Luật chính tả nào?

1. Vai trò của Luật chính tả trong TV1.CGD:
- Cùng với cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt, LCT là một thành phần không thể tách rời của TV1.CGD.
Nhằm giải quyết mối quan hệ Âm – Chữ để đạt được mục tiêu : đọc thông; viết thạo (không viết sai chính tả); không tái mù.
2. Các luật chính tả trong TV1.CGD:


- Luật chính tả viết hoa.
- Luật chính tả e, ê, i.
- Luật chính tả âm đệm.
- Luật chính tả nguyên âm đôi.
Luật chính tả phiên âm tiếng nước ngoài.
Luật chính tả ghi dấu thanh.
Luật chính tả theo nghĩa.
- Một số trường hợp đặc biệt: “gì”, “quốc” trong (tổ quốc).
3. Cách dạy Luật chính tả của TV1.CGD

- Gặp đâu dạy đó.
- Dạy đâu chắc đó.
- Dạy LCT đi liền với dạy cấu trúc ngữ âm của Tiếng.
3. Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD


3.1. Luật viết hoa
a. Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa.
b. Tên riêng
b1. Tên riêng Tiếng Việt:
- Viết hoa tất cả các tiếng không có gạch nối. Ví dụ: Vạn Xuân, Việt Nam.
- Tên riêng chỉ có một tiếng thì viết hoa tiếng đó. Ví dụ: sông Hương, núi Ngự.
b2. Tên riêng tiếng nước ngoài
Chỉ viết hoa tiếng đầu mỗi từ. Giữa các tiếng trong mỗi từ phải có gạch nối. Ví dụ: Cam-pu-chia, Xinh-ga-po.


3.2. Luật ghi tiếng nước ngoài
- Nghe thế nào viết thế ấy (như Tiếng Việt). Giữa các tiếng (trong một từ) phải có gạch nối.
Ví dụ: Pa-nô, Pi-a-nô.3.3 Ghi dấu thanh
- Viết dấu thanh ở âm chính của vần. Ví dụ: bà, bá, loá, quỳnh, bào, mùi…
Tiếng có nguyên âm đôi:
+ Không có âm cuối: mía
+ có âm cuối: buồn


3.4 . Ghi một số âm đầu
b1. Luật e, ê, i (k, gh, ngh)
b2. Luật ghi âm cờ trước âm đệm (qua)
b3. Luật ghi chữ "gì“: Ở đây có hai chữ i đi liền nhau. Khi viết phải bỏ i của chữ gi, thành gì.3.5. Ghi một số âm chính
Quy tắc chính tả khi viết âm i:
- Tiếng chỉ có một âm i thì có tiếng viết bằng i (i ngắn) có tiếng viết bằng y (y dài)
+ Viết i nếu đó là từ Thuần Việt (ì ầm)
+ Viết y nếu đó là từ Hán Việt (y tá)
- Tiếng có âm đầu và âm i thì một số tiếng có thể viết y, hoặc viết i đều được. Nhưng hiện nay quy định chung viết là i: thi sĩ.
- Khi có âm đệm đứng trước, âm i phải viết là y (y dài): Huy
3.5. Ghi một số âm chính
Cách ghi nguyên âm đôi.
ia:
+ Không có âm cuối: mía
+ Có âm cuối: biển
+ Có âm đệm, không có âm cuối: khuya
+ Có âm đệm, có âm cuối hoặc không có âm đầu: tuyên, yến, …
ua: múa, muốn
ưa: mưa, mượn

3.6. Luật chính tả theo nghĩa
Ở các vùng miền trên đất nước ta, có khác biệt ít nhiều về âm khi nói thì phải dùng chữ để ghi đúng nghĩa muốn nói
- Âm đầu:
+ tr/ch: tre/che + gi/d/r: gia/da/ra
+ s/x: su/ xu + l/n: lo/no
+ d/v: dô/vô
- Âm cuối:
+ n/ng: tan/ tang + t/c: mắt/mắc
Dấu thanh:
+ hỏi/ngã: nghỉ/nghĩ