dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐỘI NGŨ CB,GV,NV NH 2013-2014 mien phi,tai lieu CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐỘI NGŨ CB,GV,NV NH 2013-2014 mien phi,bai giang CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐỘI NGŨ CB,GV,NV NH 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/28/2014 1:41:01 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BáO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Năm học: 2013 - 2014STT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Trình độ đào tạoGhi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)


TS


ThS


ĐH

TCCN


Dưới TCCN


Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
nhân viên
25
25
0


8
14
2
1


I
Giáo viên
19
19
0


6
12
1
Trong số đó giáo viên dạy môn

1
Toán - lý
4
4
0


1
3
2
Lý
1
1
01
3
Sinh - Hóa
3
3
0


1
2
4
Công nghệ
1
1
01
5
Thể dục
1
1
01
6
Nhạc
1
1
01
7
Mỹ thuật
1
1
01
8
Ngữ văn
2
2
0


1
1
9
Văn - sử
2
2
0


1
1
10
GDCD - Địa
1
1
01
11
Tiếng Anh
2
2
0


1
1
12
Tin học
0
0
0
13
Giáo viên TPT
0
0
0
II
Cán bộ quản lý

2
0


2

1
Hiệu trưởng

1
0


1

2
Phó hiệu trưởng

1
0


1

III
Nhân viên1.
Nhân viên văn thư
0
0

2.
Nhân viên kế toán
0
0

3.
Thủ quĩ
0
0

4.
Nhân viên y tế5.
Nhân viên thư viện
1
1
1
6.
Nhân viên thiết bị
1
1
1
7.
Nhân viên phục vụ
1
1


1


8.
Nhân viên bảo vệ
1
1
1
1
Nơi nhận
Chiềng Chung, ngày 30 tháng 09 năm 2013

- BGH nhà trường;

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Ban ĐDCMHS trường;

(Ký tên và đóng dấu)

- Websiite nhà trường;- Niêm yết trụ sở UBND, trường...- Lưu;

Nguyễn Quý Đức