dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an côbg dân 11 bài 13 tiết 1 mien phi,tai lieu côbg dân 11 bài 13 tiết 1 mien phi,bai giang côbg dân 11 bài 13 tiết 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/14/2014 11:44:27 AM
Filesize: 2.61 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh
Bế Hồng Hiền

Bác Hồ đã nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thật vậy muốn đưa dân tộc ta sánh vai với các nước thì phải nâng cao sự hiểu biết của mọi người, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu được những thành tựu tiên tiến của khoa học kĩ thuật… đó chỉ có thể là sự nghiệp giáo giáo dục và đào tạo.
Để nắm được những vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay:

Bài 13:
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO,
KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA


Hình ảnh sau nói lên điều gì ?
1. Chính sách giáo dục và đào tạo


Chính sách giáo dục và đào tạo
Nội dung bài học
Nhiệm vụ của giáo dục
Phương hướng cơ bản để phát triển, giáo dục và đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

Giáo dục là gì ?
Giáo dục là hoạt động dạy dỗ
để phát triển khả năng, thể chất,
tri thức, nghề nghiệp cho con người.

Đào tạo là gì ?
Đào tạo là làm cho con người
có năng lực theo những tiêu chuẩn
nhất định.

VAI TRÒ
Có vai trò quan trọng
trong Việc giữ gìn, phát
huy truyền bá văn minh
nhân loại
Là một trong những động
lực thúc đẩy sự nghiệp
CNH, HĐH. Là điều kiện để
phát huy Nguồn lực
con người
Là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế
NHIỆM VỤ
Nâng cao dân trí
Đào tạo nhân lực
Bồi dưỡng nhân tài
NHÂN TÀI


NHÂN LỰCDÂN TRÍThực trạng của giáo dục và đào tạo ?
- Hạn chế:
+ Chất lượng, nội dung:
Chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong nước.
Chưa ngang tầm với thế giới.
Nặng lý thuyết yếu thực hành.
Đánh giá kết quả chưa xác thực.
+ Qui mô: chưa đáp ứng được nhu cầu, thiếu:
+ Cơ sở vật chất yếu kém:

Ưu điểm:
Học sinh giỏi, đỗ đạt, các kỳ thi quốc tế ngày càng nhiều, trình độ nhận thức tăng lên với học sinh.
Hình thức học tập đa dạng.
Xã hội quan tâm đến học tập.
b, Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo


Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
Đổi mới c¬ cÊu tæ chøc ,c¬ chÕ qu¶n lÝ.
Cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong viÖc ph¸t triÓn , ®µo t¹o ,båi d­ìng ,sö dông nh©n tµi.Mở rộng quy mô giáo dục


Mẫu giáo
Tiểu học
TH cơ sở- Gắn với yêu cầu phát triển kinh tế.
- Mở rộng các loại hình đào tạo.


Trung học phổ thông
Đại học
- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục


Xây dựng các trường học, hiện đại hóa cơ sở vật chất.- Thực hiện công bằng trong giáo dụcLớp học tình thương
Ban hành chính sách về học bổng và học phí để khuyến khích và giúp đỡ người học gặp hòan cảnh khó khăn.Tuyên dương HS xuất sắcVD:
Trường công lập
Trường tư thục
Trường trung cấp
Trường đại học
Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và toàn dân, đa dạng hoá mô hình trường lớp và hình thức đào tạo.
Xây dựng xã hội học tập.

- Tăng cường hợp tác quốc tế+ Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp yêu cầu phát triển của nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.
Chuyên gia, tổ chức.
Khuyến khích đầu tư nước ngoài và GD-ĐT.
Tiếp cận công nghệ.
Thu hút sinh viên nước ngoài.
Chúc các em thành công