dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an chuyển động cơ học mien phi,tai lieu chuyển động cơ học mien phi,bai giang chuyển động cơ học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/23/2014 10:28:12 AM
Filesize: 1.26 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chủ đề 1
Mục 1:
Câu 1: Vật mốc theo quan niệm vật lí có đặc điểm gì?
A. Đứng yên
B. Chuyển động
C. Có thể chuyển động hoặc đứng yên.
D. Một đặc điểm khác