dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY - CÁCH SOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU POWERPOINT mien phi,tai lieu CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY - CÁCH SOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU POWERPOINT mien phi,bai giang CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY - CÁCH SOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU POWERPOINT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/6/2014 8:24:06 PM
Filesize: 3.70 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng quý thầy cô đến
tham dự chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
Người thực hiện: Quách Tuấn Giàu
 Mở PowerPoint: Trên màn hình Desktop: Tìm và nhấn đúp chuột biểu tượng Microsoft Office PowerPoint
Nhấn đúp chuột để khởi động PowerPoint
Mở trang mới (3)
Vùng soạn thảo
Các trang (2)
Các giao diện của trang (1)
Tạo hộp văn bản (4)
Màu nền (5)
Màu chữ (7)
Màu đường viền (6)
 Cửa sổ PowerPoint :
Chức năng chính (1)
Hiệu ứng (5)
Trình chiếu (2)
Các nút liên kết (6)
Các kiểu trình chiếu (3)
Định thời gian chạy (4)
 Cửa sổ PowerPoint :
Nháy đơn vào đây
 Maøu neàn
Chọn các màu thích hợp với nền
 Maøu neàn
Áp dụng tất các Slide (1)
Áp dụng 1 Slide (2)
 Maøu neàn
Chọn màu nền đặc biệt
Nháy đơn vào đây
 Maøu neàn
Nháy đơn vào đây
Chọn màu nền đặc biệt
 Maøu neàn
 Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint :
Hiệu ứng thông thường
Hiệu ứng biến mất
Hiệu ứng đặc biệt
Chọn các hiệu ứng thích hợp
 Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint :
Hi?u ?ng l?p l?i
 Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint :
 Hiệu ứng xuất ra trên màn hình
 Hiệu ứng biến mất trên màn hình
 Hiệu ứng lặp lại trên màn hình
 Hiệu ứng di chuyển trên màn hình
 Chạy hiệu ứng Slide của PowerPoint :
Chọn Slide Show để chạy Side
Sử dụng công cụ vẽ Drawing
 Sử dụng công cụ vẽ trong Slide của PowerPoint :
 Chèn Table trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert Table
Chèn văn bản vào Table bằng cách gõ văn bản như trong Word
 Chèn Table trong Slide của PowerPoint :
Chọn Tables and Bordes
Chèn văn bản vào Table bằng cách gõ văn bản như trong Word
 Chèn Table trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert Table
Chèn văn bản vào Table bằng cách gõ văn bản như trong Word
 Chèn hình trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert  Picture  From File
 Chèn hình trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert  Picture  From File
Chọn thư mục chứa file ảnh
 Chèn hình trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert  Picture  From File
Chọn thư mục chứa file ảnh
Chọn Insert để kết thúc
 Chèn hình trong Slide của PowerPoint :
file ảnh được chèn vào
 Chèn nhạc (mp3) trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert  Movies and Sounds  Sound From File
Chọn thư mục chứa file nhạc
Chọn OK để kết thúc
 Chèn nhạc trong Slide của PowerPoint :
file nhạc được chèn vào
 Chèn phim (mpg) trong Slide của PowerPoint :
Chọn Insert  Movies and Sounds  Movies From File
Chọn thư mục chứa file phim
Chọn OK để kết thúc
 Chèn phim trong Slide của PowerPoint :
file phim được chèn vào
 Lưu trữ file chứa các Slide của PowerPoint :
 Lưu trữ file chứa các Slide của PowerPoint :
Chọn thư mục để lưu trữ file
Đặt tên file
Chọn Save để kết thúc việc lưu trữ

N?i Dung Chuyờn D? D?n Dõy L� H?t Ro�i
R?t Mong Du?c S? Gúp í C?a Cỏc D?ng Chớ
Chúc Sức Khoẻ Các Thầy, Cô