dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chuyên đề: Tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên mien phi,tai lieu Chuyên đề: Tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên mien phi,bai giang Chuyên đề: Tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/8/2014 7:40:55 AM
Filesize: 4.39 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Hoạt động chuyên đề
"Tự HàO Chiến sĩ nhỏ điện biên"
Hội đồng đội huyện Cát Hải
Liên đội THCS T.T Cát Hải
Cát Hải, ngày 28 tháng 04 năm 2014
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
“Qua miền Tây Bắc"
Nhạc và lời: Nguyễn Thành
3. Phát biểu khai mạc hoạt động chuyên đề
1. Ổn định tổ chức – Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu
4. Nội dung hoạt động:
- Phần 1: Âm vang điện biên
Chương trình chuyên đề
- Phần 2: Điện biên phủ - Điểm hẹn lịch sử
- Phần chơi dành cho khán giả
- Phần 3: Tự hào chiến sĩ nhỏ Điện Biên
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
PHẦN I:
“Âm vang Điện Biên"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
GIAO LƯU VỚI CỰU CHIẾN BINH
“BÁC NGUYỄN XUÂN ĐỖ"
Bản đồ Việt Nam
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
PHẦN II:
“Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử"
chuyên đề: "Tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm học 2013 - 2014
PHẦN I: “ĐiỆN BIÊN PHỦ - ĐiỂM HẸN LỊCH SỬ"
- Thi hiểu biết dưới hình thức Rung chuông vàng
- Tham gia phần thi này là 24 học sinh lớp 9 chia thành 2 đội chơi, mỗi đội gồm 12 thành viên
- Thời gian: 5 giây / 1 câu hỏi
- Nội dung: Các câu hỏi tập trung vào các mốc son lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ, sự kiện, địa danh và gương mặt điển hình giai đoạn 1945 – 1954.
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. 45 cứ điểm, chia thành 3 phân khu
B. 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.
C. 50 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.
D. 55 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.
B. 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu.
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. 55 ngày đêm
B. 56 ngày đêm
C. 60 ngày đêm
D. 66 ngày đêm
B. 56 ngày đêm
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Cứ điểm Him Lam
B. Sân bay Mường Thanh
C. Đồi C1
D. Sở chỉ huy Đờ Cát-xtơri
C. Đồi C1
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. 16 giờ ngày 7/5/1954
B. 16 giờ 30 phút ngày 7/5/1954
C. 17 giờ ngày 7/5/1954
D. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954
D. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên- nhạc sĩ Huy Du.
B. Âm vang Điện Biên - nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên
C. Qua miền Tây Bắc - nhạc sĩ Nguyễn Thành
D. Giải phóng Điện Biên - nhạc sĩ Đỗ Nhuận
D. Giải phóng Điện Biên - nhạc sĩ Đỗ Nhuận
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Phan Đình Giót
B. Bế Văn Đàn
C. Tô Vĩnh Diện
D. Trần Can
C. Tô Vĩnh Diện
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Trận đánh đồi A1
B. Trận đánh đồi A3
C. Trận đánh đồi C1
D. Trận đánh đồi C2
A. Trận đánh đồi A1
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Bế Văn Đàn
B. Trần Can
C. Phan Đình Giót
D. Tô Vĩnh Diện
C. Phan Đình Giót
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Tiên Lãng chống càn
B. Cát Bi rực lửa
C. Đường 5 quật khởi
D. Bảo vệ nhà hát thành phố
B. Cát Bi rực lửa
5
4
3
2
1
Hết giờ
PHẦN II: “ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ"
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên"
năm 2014
A. Đại tướng Hoàng Văn Thái
B. Đại tướng Lê Trọng Tấn
C. Đại tướng Võ Nguyễn Giáp
D. Đại tướng Văn Tiến Dũng
C. Đại tướng Võ Nguyễn Giáp
5
4
3
2
1
Hết giờ
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
năm 2014
Phần chơi dành cho khán giả
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
năm 2014
PHẦN CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
X
E
Đ

P
T
H

chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
năm 2014
PHẦN CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
Đ
Á
N
H
C
H

C
T
I

N
C
H

C
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
năm học 2013 - 2014
PHẦN III:
“Tự hào chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
phầN IIi: "Tự HàO CHIếN Sĩ NHỏ ĐIệN BIÊN"
năm học 2013 - 2014
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
Bài hát:
“Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Trình bày: Tam ca Ninh Huyền, Mai Anh, Hương Lan
Nhạc sỹ: Phạm Văn Hanh
phầN IIi: "Tự HàO CHIếN Sĩ NHỏ ĐIệN BIÊN"
năm học 2013 - 2014
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
Hoạt cảnh
“Hò kéo pháo”
Trình bày: Các em học sinh lớp 9
Nhạc sỹ: Hoàng Vân
phầN IIi: "Tự HàO CHIếN Sĩ NHỏ ĐIệN BIÊN"
năm 2014
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
Bài hát:
“Em là bông lúa Điện Biên”
Trình bày: Tam ca Ninh Huyền, Mai Anh, Hương Lan
Nhạc sỹ: Phan Nhân
phầN IIi: "Tự HàO CHIếN Sĩ NHỏ ĐIệN BIÊN"
năm 2014
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
MÚA:
“Chiều lên bản thượng”
Biểu diễn: Tốp múa
phầN IIi: "Tự HàO CHIếN Sĩ NHỏ ĐIệN BIÊN"
năm 2014
chuyên đề: "tự hào chiến sĩ nhỏ điện biên "
Múa Sạp:
Biểu diễn: Tốp múa
tổng kết