dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chuyên đề LTVC khối 2- NGA-2014-2015 mien phi,tai lieu Chuyên đề LTVC khối 2- NGA-2014-2015 mien phi,bai giang Chuyên đề LTVC khối 2- NGA-2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 6:22:18 AM
Filesize: 0.28 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kính chào các thầy cô giáo!
GV: Lê Thị Nguyệt Nga – Trường Tiểu học Trương Hoành
CHUYÊN ĐỀ LT&C
KHỐI 2
Năm học: 2014-2015
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔNLUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
I/ Đặt vấn đề :
II/ Thực trạng :
III/ Biện pháp :
IV/ Kết luận:
V/Giáo án minh họa phân môn luyện từ và câu:
I/ Đặt vấn đề :
- Luyện từ và câu là phân môn có vị trí đặc biệt của môn Tiếng Việt.
- Để đạt được mục tiêu dạy học luyện từ và câu, đã có những qui định, những nguyên tắc, nội dung và phương pháp dạy học cụ thể.
- Với phân môn luyện từ và câu, các kiến thức từ ngữ - ngữ pháp được thể hiện qua các bài tập thực hành, không có bài học lí thuyết nên đòi hỏi học sinh phải hiểu chắc yêu cầu của bài tập, phải có óc tư duy, sáng tạo mới thực hành bài tập đạt hiệu quả.
- Giáo viên giảng dạy, cần phải nghiên cứu thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy như thế nào để giúp học sinh học tốt phân môn luyện từ và câu ?
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
II/ Thực trạng:
1. Thuận lợi :
a, Đối với học sinh :
- Các em có đầy đủ sách giáo khoa và vở bài tập.
- 100% học sinh học 2 buổi/ngày nên có thời gian rèn luyện ,thực hành .
- Được sự quan tâm của ban giám hiệu, cha mẹ học sinh.
b, Đối với giáo viên :
- Được sự quan tâm chỉ đạo của phòng giáo dục và nhà trường.
- Được tập huấn chương trình thay sách giáo khoa và tập huấn sử dụng đồ dùng dạy học.
- Có đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên và tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học .
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
II/ Thực trạng:
2. Khó khăn :
- Số ít học sinh cha mẹ quan tâm chưa đúng mức nên việc học hành còn chểnh mảng, lơ là.
- Số lượng học sinh nghèo của lớp tương đối nhiều nên cũng ảnh hưởng một phần đến việc học tập của các em.
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
III/ Biện pháp :
1. Đối với học sinh:
- Phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Trong giờ học phải tập trung nghe giảng, không làm việc riêng.
- Tích cực tham gia phát biểu ý kiến.
- Khi làm bài tập phải đọc kĩ yêu cầu của bài tập và xác định được bài yêu cầu làm gì .
- Trình bày bài làm phải rõ ràng, biết dùng từ, đặt câu đầy đủ ý, viết đầy đủ dấu câu theo yêu cầu mẫu câu. Viết được đoạn văn đúng theo yêu cầu.
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
2. Đối với giáo viên :
- Nghiên cứu kĩ phương pháp giảng dạy.Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học .Nội dung dạy học phải tinh giản và được xây dựng theo tình huống đòi hỏi học sinh phải tự tìm tòi, tự khám phá,chiếm lĩnh và vận dụng.
- Tăng cường các thiết bị dạy học, thường xuyên sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học để góp phần giúp học sinh thực hành tốt các bài tập.
-Giáo viên sử dụng ĐDDH đúng yêu cầu, phù hợp với nội dung bài học, cụ thể, rõ ràng, khoa học.
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
* Biện pháp dạy học:
1/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
- Giáo viên giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài tập.
- Giúp học sinh chữa một phần của bài tập làm mẫu.
- Tổ chức cho học sinh trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ vế kiến thức.
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
2 Cung cấp cho học sinh một số tri thức sơ giản:
-Về vốn từ : Ngoài những từ được dạy qua các bài tập đọc, những thành ngữ được cung cấp qua các bài tập viết, học sinh được học một cách có hệ thống các từ ngữ theo chủ điểm :
+ Đơn vị thời gian ( ngày, tháng, năm, năm học...)
+ Đơn vị hành chính ( xã , huyện )
+ Đồ dùng học tập
+Đồ dùng trong nhà
+ Việc nhà
+ Họ hàng
+ Vật nuôi
- Về từ loại : nhận ra và biết dùng các từ chỉ người, con vật, đồ vật,
hoạt động, trạng thái, đặc điểm để đặt câu, bước đầu biết viết hoa tên riêng.
-Về kiểu câu : nhận ra và biết đặt các kiểu câu đơn : Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ?
- Về dấu câu : bước đầu biết sử dụng các dấu câu : dấu chấm , dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
3/ Sử dụng đồ dùng dạy học:
Thiết bị dạy học được coi là một trong những nguồn tri thức quan trọng để góp phần tích cực hóa các hoạt động của học sinh,lượng thông tin mà thiết bị dạy học đưa ra phải là một tình huống có tính chất nêu vấn đề , gợi vấn đề để qua đó học sinh có thể quan sát,thực hành thảo luận, khám phá vấn đề.
IV/ Kết luận:
Để học sinh học tốt,đạt chất lượng cao phân môn luyện từ và câu, giáo viên phải:
- Nghiên cứu và chuẩn bị kỹ bài trước khi dạy.
- Xác định đúng mục tiêu bài dạy.
- Sử dụng các phương pháp dạy học phù hơp với nội dung bài.
- Chuẩn bị ĐDDH đầy đủ và sử dụng đúng mục đích,đúng thời điểm , khoa học,chính xác, rõ ràng.
Cần khen ngợi, động viên kịp thời.
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
V. Giáo án minh họa phân môn luyện từ và câu:

Đề bài: TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:
- Nắm được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của các loài vật (BT1, BT2).
- Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3).
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh các con vật.
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2, 3.


CHUYÊN ĐỀ
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2
Đại Nghĩa, 10/11/2014
Người thực hiệnLê Thị Nguyệt Nga