dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của HS mien phi,tai lieu Chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của HS mien phi,bai giang Chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của HS mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2014 8:08:54 PM
Filesize: 1.20 M
Download count: 30
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỌC SINH
GV
NĂNG LỰC
Là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức các kiến thức, kỹ năng và thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân, … nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định.
NĂNG LỰC CHUNG CỦA HS VIỆT NAM
NĂNG LỰC
NĂNG LỰC CHUNG CỐT LÕI CỦA HS
NĂNG LỰC
NĂNG LỰC
GIAO TIẾP
TIẾNG VIỆT
NĂNG LỰC CẢM THỤ
THẨM MĨ
(NL THƯỞNG THỨC VH)
CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN NGỮ VĂN
NĂNG LỰC GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT
NGHE
NÓI
ĐỌC
VIẾT
NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN NGỮ VĂN
NĂNG LỰC THƯỞNG THỨC VĂN HỌC/ CẢM THỤ THẨM MĨ
Suy nghĩ, hành vi
theo cái đẹp, cái thiện
Cảm hiểu những
giá trị của bản thân
Cảm nhận, rung
động trước cái đẹp
Nhận ra được
giá trị thẩm mĩ
NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA MÔN NGỮ VĂN
Chương trình
Dạy học
Kiểm tra đánh giá
ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Định hướng chung về đổi mới KTĐG
(1) Đánh giá kết quả GD đối với các môn học và hoạt động GD ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu GD, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả GD HS.
(2) Đánh giá cần phải dựa theo chuẩn KT, KN từng môn học, hoạt động GD từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về KT, KN, thái độ của HS của cấp học.
Định hướng chung về đổi mới KTĐG
(3) Đánh giá cần phải phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng.
(4) Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng TNKQ và tự luận nhằm phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức đánh giá này.
(5) Cần có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công bằng, trung thực, có khả năng phân loại, giúp GV và HS điều chỉnh kịp thời việc dạy - học.
Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học
Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học
Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học
Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học
Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học
Lựa chọn chủ đề: các chủ đề dạy học ở môn Ngữ Văn
Xác định chuẩn KT-KN cần đạt
Biên soạn bộ câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đã mô tả
4
1
2
3
Lập bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực
Quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực của một chủ đề
Vậng dụng thấp
Vận dụng cao
Xây dựng ma trận đề
Xây dựng kế hoạch ra đề
Bước 1
Bước 2
Thẩm định đề kiểm tra
Soạn câu hỏi và xây dựng hướng dẫn chấm điểm
Bước 3
Bước 4
Text in here
Hoàn thiện đề, in ấn và tổ chức kiểm tra/thi
Bước 5
Xây dựng đề kiểm tra
- Trắc nghiệm khách quan
- Câu tự luận trả lời ngắn
- Bài luận
Phiếu quan sát làm việc nhóm
- Hồ sơ (tập hợp các sản phẩm thực hành)
- Bài tập dự án (nghiên cứu so sánh tác phẩm, nhân vật theo chủ đề)
- Bài trình bày (thuyết trình, đóng vai, chuyển thể, đọc diễn cảm,...)
CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐG THEO CHỦ ĐỀ
Câu hỏi bài tập định tính
và định lượng
Các bài tập thực hành
www.themegallery.com
Trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo!