dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHUYEN DE 5 mien phi,tai lieu CHUYEN DE 5 mien phi,bai giang CHUYEN DE 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/5/2014 6:49:14 PM
Filesize: 1.60 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC INTEL
Phan Ngọc Thơ – Lớp C
Triển khai chương trình dạy học Intel đến giáo viên trường.
Tiếp cận phương pháp dạy học của thế kỷ 21.
MỤC TIÊU CHÍNH
Tạo cơ hội cho GV tiếp cận môi trường học tập thế kỷ 21.
Thúc đẩy tư duy phản biện và sự cộng tác trong lớp học.
Định hình các lớp học lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tự định hướng và thúc đẩy tư duy bậc cao.
Vận dụng kỹ năng công nghệ để tạo ra sản phẩm phục vụ giảng dạy.
Những chiến lược dạy học và biện pháp :
* Biện pháp: Hướng dẫn GV tiếp cận mỗi modun bằng cách tổ chức lớp học như chương trình dạy học Intel.
CÁC THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP:
THỬ THÁCH
Tài liệu chương trình dạy
học Intel.
PGD và Hiệu trưởng có thể
không đồng ý triển khai.
Giáo viên không tiếp cận hoặc
không hợp tác nghiên cứu.
Nhờ BGH hỗ trợ tài chính
photo tài liệu (hoặc kêu gọi tập
đoàn Intel tài trợ).
GIẢI PHÁP
Trình bày rõ những hữu ích
có được từ chương trình.
Bản thân cần nghiên cứu kỹ
và đầu tư kế hoạch tổ chức lớp
học.
THỜI GIAN BIỂU
CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN
Tài liệu chương trình dạy học Intel: Khóa học khởi đầu.
Internet
Website : http://dayhocintel.net
Sách Giáo Khoa.
Phần mềm Microsoft Office.