dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHUYEN DE 1 mien phi,tai lieu CHUYEN DE 1 mien phi,bai giang CHUYEN DE 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/5/2014 6:48:18 PM
Filesize: 1.88 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
1
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
LỚP TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA INTEL
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
2
Mục tiêu số 1 Lập kế hoạch để triển khai chương trình dạy học Intel đã tiếp thu được đến giáo viên trường của trường THPT Liễn Sơn.

Mục tiêu số 2 Làm cho các giáo viên của trường THPT Liễn Sơn tiếp cận phương pháp dạy học của thế kỷ 21.
I. MỤC TIÊU CHÍNH
II. CHIẾN LƯỢC:
1. Tạo cơ hội cho GV tiếp cận môi trường học tập thế kỷ 21.

2. Thúc đẩy tư duy phản biện và sự cộng tác trong lớp học.
3. Định hình các lớp học lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tự định hướng và thúc đẩy tư duy bậc cao.
4. Vận dụng kỹ năng công nghệ để tạo ra phẩm phục vụ giảng dạy.
3
III. BIỆN PHÁP:
1. Tổ chức học tập tập trung để hướng dẫn GV tiếp cận mỗi modun theo cách tổ chức lớp học như chương trình dạy học Intel.
2. Hu?ng d?n giỏo viờn th?c hi?n cỏc ho?t d?ng th?o lu?n theo c?p, nhúm, khuy?n khớch tu duy tớch c?c, cỏch ph?n h?i thụng tin tớch c?c
4
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

MODUN 1, 2, 3:
Thực hiện vào tháng 9 năm 2013
MODUN 4, 5, 6:
Thực hiện vào tháng 10, 11 năm 2013
MODUN 7, 8, 9:
Thực hiện vào tháng 12 năm 2013
MODUN 10, 11, 12:
Thực hiện vào tháng 1, 2 năm 2014
5
V. THÁCH THỨC – GIẢI PHÁP
1. Giáo viên có thể sẽ không muốn thay đổi phương pháp tiếp cận vấn đề theo hướng mới.
> Thuyết phục bằng các dẫn chứng về giá trị đạt được
2. Các thầy cô có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ.
> Chia nhóm hoạt động để các thầy cô có thể tương trợ lẫn nhau.
3. Th?i gian khụng cú nhi?u d? t? ch?c h?c t?p t?p chung.
> Dua t�i li?u ho?c nờu v?n d? cho cỏc nhúm t? th?o lu?n tru?c
4. Kinh phớ ho?t d?ng.
> D? ngh? co quan ch? qu?n - tru?ng THPT Li?n Son duy?t chi kinh phớ.
6
7
Tài liệu chương trình dạy học Intel: Khóa học khởi đầu.
Internet.
Website : http://dayhocintel.net
Tài liệu tham khảo.
Phần mềm Microsoft Office.
Các phần mềm trợ giúp soạn giảng khác.
V. CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN
VII. KẾT LUẬN
Bằng nỗ lực của bản thân, được sự trọ giúp của các cơ quan và đồng nghiệp, tôi tin chắc bản kế hoạch hành động này là khả thi.
Với kết quả qua khảo sát tôi tin tưởng các đồng nghiệp tại trường THPT Liễn Sơn sẽ tiếp thu tốt kế hoạch hành động này và áp dụng tốt phương pháp dạy học thês kỉ 21 của INTEL vào công việc giảng dạy.
8
9