dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an chuong2 tin 10 mien phi,tai lieu chuong2 tin 10 mien phi,bai giang chuong2 tin 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 8:35:38 AM
Filesize: 0.54 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÁO CÁO
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC
CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
GVHD: NGUYỄN HỮU DUYỆT
NHÓM SVTH: NHÓM 2
NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG
- Khái niệm hệ điều hành
- Khái niệm tệp và thư mục. Các thao tác cơ bản làm việc với tệp và thư mục
- Giao tiếp với hệ điều hành
- Một số hệ điều hành thông dụng.
YÊU CẦU KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG
1. Kiến Thức
- Biết khái niệm HĐH
- Biết chức năng và các thành phần chính của HĐH
- Biết khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.
- Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.
- Hiểu được quy trình nạp HĐH, làm việc với HĐH và ra khỏi hệ thống.
- Hiểu được các thao tác xử lí: sao chép tệp, xóa tệp, đổi tên tệp, tạo và xóa thư mục.
- Biết lịch sử phát triển của HĐH
- Biết một số đặc trưng cơ bản của một số HĐH hiện nay.
YÊU CẦU KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG(tt)
2. Kĩ năng
- Nhận dạng được tệp, thư mục, đường dẫn
- Đặt được tên tệp, thư mục.
- Thực hiện một số lệnh thông dụng.
- Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xóa, di chuyển, đổi tên thư mục và tệp.
KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
VÀ NỘI DUNG TRONG BÀI
BÀI 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Biết khái niệm hệ điều hành.
- Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Biết HĐH là phần mềm hệ thống
- Biết HĐH cài đặt trên máy tính tạo thành một hệ thống.
- Biết chức năng chính của HĐH: tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. Quản lí, cấp phát tài nguyên hệ thống.
BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
Kiến thức
- Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp.
- Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.
Kĩ năng
- Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn.
- Đặt được tên tệp, thư mục
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Biết tệp(tập tin) là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do HĐH quản lí; mỗi tệp có một tên để truy cập
- Hiểu được các tệp được lưu trữ trong thư mục, thư mục có thể chứa thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ.
- Biết tệp và thư mục điều phải được đặt tên. Thông thường tên tệp, thư mục gồm phần tên và phần mở rộng không quá 255 kí tự, tên tệp không chứa các kí tự như: /:*?”<>|
- Hiểu mỗi đĩa có một thư mục gốc, thư mục gốc chứa các tệp và thư mục con, trong thư mục con lại có thể có các tệp và thư mục của nó.
- Biết đường dẩn cho biết vị trí của tệp(hoặc thư mục) được lưu trữ. Đường dẫn gồm tên các thư mục theo chiều từ thư mục gốc đến tệp(hoặc thư mục)
BÀI 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Biết có 2 cách làm việc với HĐH
- Biết thao tác nạp HĐH và ra khỏi hệ thống.
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Biết để nạp HĐH: phải có đĩa khởi động, bật nguồn điện.
- Biết cách làm việc với HĐH: gõ câu lệnh hoặc chọn lệnh trên bảng chọn, hộp thoại, biểu tượng.
- Biết cách ra khỏi hệ thống đúng quy cách
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3
LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được các thao tác vào/ra hệ thống
- Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột, bàn phím.
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Thực hiện được các thao tác vào/ra hệ thống đúng quy định của HĐH đang được sử dụng tại phòng máy.
- Sử dụng chuột để thực hiện các tao tác: chọn biểu tượng, kích hoạt biểu tượng.
- Thực hiện được việc sử dụng chuột để chọn biểu tượng và sử dụng phím Enter để kích hoạt biểu tượng.
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4
GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Làm quen các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn.
- Biết ý nghĩa các thành phần chủ yếu của một cửa sổ và màn hình nền.
- Biết chạy chương trình bằng cách sử dụng bảng chọn.
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Nhận biết được một số biểu tượng, thành phần chính trên màn hình nền.
- Thực hiện được việc sử dụng chuột để thu nhỏ, phóng to, trở về kích thước cũ, đóng của sổ và di chuyển cửa sổ. Làm quen với một số bảng chọn chính trong cửa sổ.
- Thực hiện được thao tác chạy một chương trình cụ thể thông qua bảng chọn, biểu tượng trên màn hình nền.
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5
THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được một số thao tác cơ bản với tệp và thư mục.
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Xem được nội dung đĩa, thư mục thông qua biểu tượng.
- Tạo được thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục.
- Thực hiện được thao tác sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục.
BÀI 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG
1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành.
- Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay.
2. Yêu cầu về mức độ đối với các nội dung chính
- Biết người sử dụng có thể lựa chọn HĐH phù hợp để cài đặt lên máy tính của mình
- Biết có HĐH cho máy tính cá nhân, HĐH mạng máy tính; có HĐH đơn nhiệm, HĐH đa nhiệm.