dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2013- 2014 mien phi,tai lieu Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2013- 2014 mien phi,bai giang Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2013- 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/8/2014 7:38:25 AM
Filesize: 1.44 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Liên đội THCS Thị Trấn Cát Hải
chỉ huy đội giỏi
NĂM HọC 2012 - 2013
Nhiệt liệt chào mừng
các vị đại biểu đến dự
hội thi
hội thi chỉ huy đội giỏi
năm học 2012 - 2013
3. Khai mạc hội thi.
1. Chào cờ đội.
2. Tuyªn bè lÝ do - giíi thiÖu ®¹i biÓu.
4. Thí sinh ra mắt hội thi.
5. Công bố thành phần BGK .
7. Thí sinh thực hiện các phần thi
- Phần 1: "Thân thiện và thông minh"
- Ph?n 2: "Kỹ nang ch? huy"
- Phần 3: “Chỉ huy tài năng”
8. Trao giải, bế mạc hội thi
6. Thông qua thể lệ, nội dung, biểu điểm hội thi
thể lệ, biểu điểm, nội dung thi
Hội thi "chỉ huy đội giỏi" Năm học 2012- 2013
- Cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách ghi đáp án đúng vào bảng con, mỗi câu tương ứng: 2 điểm.
- Tổng điểm: 20 điểm.
2/ Phần II: "Kỹ năng chỉ huy?.
1/ Phần I: ?Thân thiện và thông minh?.
- Mỗi thí sinh chọn một đề thực hành .
* Đề thực hành: 20 điểm
Trong đó: + Trang phục: 2 điểm
+ Tác phong: 3 điểm
+ Khẩu lệnh: 5 điểm
+ Tư thế của người chỉ huy: 5 điểm
+ Thực hành đúng, đủ yêu cầu: 5 điểm
3/ Phần II: ?Ch? huy tài năng?
- Các thí sinh thể hiện phần thi tài năng của mình: múa, hát, TDTT . : 10 điểm
Trong đó: + Nội dung: 3 điểm
+ Phong cách biểu diễn: 5 điểm
+ Hóa trang: 2 điểm
hội thi
chỉ huy đội giỏi năm học 2012 - 2013
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
- Cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách ghi đáp án đúng vào bảng con, mỗi câu tương ứng: 2 điểm.
- Tổng điểm: 20 điểm.
- Thời gian cho mỗi câu trả lời là 5 giây
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Ban chỉ huy liên, chi đội
B. Phân đội trưởng, phân đội phó
C. Ủy viên ban chỉ huy liên đội, chi đội
D. Tất cả các phương án trên
D. Tất cả các phương án trên
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Tay trái cầm nút khăn
B Tay phải cầm dải khăn bên phải
C. Rút khăn ra
D. Tất cả các phương án trên
D. Tất cả các phương án trên
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Tiến, lùi
B. Bước sang phải, sang trái
C. Quay phải, quay trái, quay đằng sau, dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ
D. Đi đều, chạy đều
C. Quay phải, quay trái, quay đằng sau, dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn
B. Hàng chéo
C. Hàng dài
D. Đội hình, đội ngũ
A. Hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Nghiêm
B. Cự ly rộng (Hẹp) nhìn chuẩn - Thẳng!
C. Thôi
D. Nghỉ
Đáp án: A, D, B, C
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng
B. Trống Quốc ca, Đội ca
C. Trống đi đều
D. Trống hành quân
A. Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng
B. Trống Quốc ca, Đội ca
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Ngày 1/6/1945 ở Hà Nội
B. Ngày 2/9/1945 ở Hà Nội
C. Ngày 7/5/1975 ở Điện Biên
D. Ngày 15/5/1941 ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà,
Huyện Hà Quảng, tính Cao Bằng
D. Ngày 15/5/1941 ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà,
Huyện Hà Quảng, tính Cao Bằng
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Nông Văn Dền
B. Võ Thị Sáu
C. Nông Văn Thàn
D. Lý Văn Tịnh
A. Nông Văn Dền
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Cờ liên đội
B. Cờ chi đội
C. Cờ Đội
D. Cờ truyền thống
C. Cờ Đội
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Tô Ngọc Vân
B. Lương Xuân Nhị
C. Bùi Xuân Phái
D. Trần Đình Cẩn
B. Lương Xuân Nhị
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Đề thực hành: 20 điểm
- Đối tượng tham gia: Chi đội trưởng và đội viên trong chi đội
- Hình thức:
+ Mỗi thí sinh chọn một đề thực hành
Trong đó:
+ Trang phục: 2 điểm
+ Tác phong: 3 điểm
+ Khẩu lệnh: 5 điểm
+ Tư thế của người chỉ huy: 5 điểm
+ Thực hành đúng, đủ yêu cầu: 5 điểm
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề số 1
Đề số 2
Đề số 3
Đề số 4
Đề số 5
Đề số 6
Đề số 7
Đề số 8
Đề số 9
Đề số 10
Đề số 11
Đề số 12
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề
số 1
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh vũng trũn
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, ch�o ki?u d?i viờn
- T? ch?c 1 trũ choi t?p th?.
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh ch? U
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, hụ dỏp kh?u hi?u D?i, ch�o ki?u d?i viờn.
Đề
số 2
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng ngang.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, ti?n, lựi, d?m chõn t?i ch?, ch?y t?i ch? v� thỏo, th?t khan qu�ng d?.
Đề
số 3
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng d?c.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i.
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, sang ph?i, sang trỏi, quay ph?i, quay trỏi, quay d?ng sau, di d?u.
Đề
số 4
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề
số 5
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh vũng trũn.
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, ch�o ki?u d?i viờn.
- T? ch?c 1 trũ choi t?p th?.
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh ch? U
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, hụ dỏp kh?u hi?u D?i, ch�o ki?u d?i viờn.
Đề
số 6
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng ngang.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, ti?n, lựi, d?m chõn t?i ch?, ch?y t?i ch? v� thỏo, th?t khan qu�ng d?.
Đề
số 7
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng d?c.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i.
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, sang ph?i, sang trỏi, quay ph?i, quay trỏi, quay d?ng sau, di d?u.
Đề
số 8
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề
số 9
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh vũng trũn
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, ch�o ki?u d?i viờn
- T? ch?c 1 trũ choi t?p th?.
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh ch? U
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, hụ dỏp kh?u hi?u D?i, ch�o ki?u d?i viờn.
Đề
số 10
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng ngang.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, ti?n, lựi, d?m chõn t?i ch?, ch?y t?i ch? v� thỏo, th?t khan qu�ng d?.
Đề
số 11
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng d?c.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i.
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, sang ph?i, sang trỏi, quay ph?i, quay trỏi, quay d?ng sau, di d?u.
Đề
số 12
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
- Các thí sinh thể hiện phần thi tài năng của mình: múa, hát, TDTT . : 10 điểm
Trong đó: + Nội dung: 3 điểm
+ Phong cách biểu diễn: 5 điểm
+ Hóa trang: 2 điểm
Số BáO DANH 01
TÔ THị HồNG QUỳNH - cHI ĐộI Lý Tự TRọNG
Trình bày bài hát: Hãy đến với người con Việt Nam
hội thi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
chỉ huy đội giỏi năm học 2012 - 2013
Trình bày bài hát
quê hương tôi
1. SBD 02: Hoàng Thu Vân - Chi đội Bùi Thu Nội
hội thi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
chỉ huy đội giỏi năm học 2012 - 2013
2. SBD 05: Đoàn Thị Hồng Phượng - Chi đội Nguyễn Viết Xuân
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
Trình bày bài hát
SBD 03: Trần Thị Thanh Phượng
- Chi đội Tô Vĩnh Diện
2. SBD 06: Bùi Hoa Lan Anh
- Chi đội Nguyễn Bá Ngọc
biết ơn chị võ thị sáu
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
Số BáO DANH 04
Lê thị phương anh - cHI ĐộI phạm ngọc đa
Trình bày: múa bài ?Quê tôi?
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
Số BáO DANH 07
nguyễn thị hải- cHI ĐộI bế văn đàn
Trình bày: bài hát ?Em là mầm non của Đảng?
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
Số BáO DANH 08
phạm quỳnh nga- cHI ĐộI võ thị sáu
Trình bày: múa bài ?Quê tôi?
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
Số BáO DANH 09
nguyễn thị thanh phượng- cHI ĐộI nguyễn văn trỗi
Trình bày: bài thể dục nhịp điệu thiếu niên
hội thi
chỉ huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
Số BáO DANH 10
nguyễn thị hương lan- cHI ĐộI kim đồng
Trình bày: Kể chuyện ?Gương sáng Kim Đồng ?
trao thưởng
chỉ huy đội giỏi
trao thưởng