dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chương trinh chỉ huy đội giỏi mien phi,tai lieu Chương trinh chỉ huy đội giỏi mien phi,bai giang Chương trinh chỉ huy đội giỏi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/8/2014 7:35:19 AM
Filesize: 1.39 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Thị Trấn Cát Hải
Nhiệt liệt chào mừng
các vị đại biểu đến dự
hội thi
chỉ huy đội giỏi
NĂM HọC 2012 - 2013
chương trình rèn luyện đội viên
năm học 2012 - 2013
3. Khai mạc hội thi
1. Chào cờ đội
2. Tuyªn bè lÝ do - giíi thiÖu ®¹i biÓu
4. Công bố thành phần Ban giám khảo, thư kí
5. Ban giám khảo công bố thể lệ, nội dung, biểu điểm
6. Thí sinh thực hiện các phần thi
- Phần 1: "Thân thiện và thông minh"
- Ph?n 2: "Kỹ nang ch? huy"
- Phần 3: “Chỉ huy tài năng”
7. Phần câu hỏi dành cho cổ động viên
8. Trao giải, bế mạc hội thi
Hội thi "chỉ huy đội giỏi"
Năm học 2010- 2011
Nội dung, thể lệ, biểu điểm
I/ Nội dung :
+ Nghi thức Đội sửa đổi, vai trò và yêu cầu của người chỉ huy Đội khi hướng dẫn và thực hiện nghi thức Đội
+ Hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên, kỹ năng của người chỉ huy Đội
+ Phương pháp hướng dẫn và điều hành các hoạt động tập thể
- Thông qua hội thi giúp chỉ huy hiểu được:
+ Điều lệ Đội sửa đổi
Nội dung, thể lệ, biểu điểm
II. HÌNH THỨC - BIỂU ĐIỂM:
1/ Phần I: “Thân thiện và thông minh”
- Đối tượng tham gia: Chi đội trưởng
Hội thi "chỉ huy đội giỏi"
Năm học 2010- 2011
- Hình thức:
+ Cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách ghi đáp án đúng vào bảng con, mỗi câu tương ứng: 2 điểm
+ Tổng điểm: 20 điểm
Nội dung, thể lệ, biểu điểm
II. HÌNH THỨC - BIỂU ĐIỂM:
2/ Phần II: “Kỹ năng chỉ huy”
- Đối tượng tham gia: Chi đội trưởng và đội viên trong chi đội
Hội thi "chỉ huy đội giỏi"
Năm học 2010- 2011
- Hình thức:
+ Mỗi thí sinh chọn một đề thực hành
* Đề thực hành : 20 điểm
Trong đó:
+ Trang phục: 2 điểm
+ Tác phong: 3 điểm
+ Khẩu lệnh: 5 điểm
+ Tư thế của người chỉ huy: 5 điểm
+ Thực hành đúng, đủ yêu cầu: 5 điểm
Nội dung, thể lệ, biểu điểm
II. HÌNH THỨC - BIỂU ĐIỂM:
3/ Phần III: “Chỉ huy tài năng”
- Đối tượng tham gia: Chi đội trưởng
Hội thi "chỉ huy đội giỏi"
Năm học 2010- 2011
+ Các thí sinh thực hiện phần thi tài năng của mình như: múa, hát, TDTT, TDNĐ.
+ Tổng điểm: 10 điểm
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Ban chỉ huy liên, chi đội
B. Phân đội trưởng, phân đội phó
C. Ủy viên ban chỉ huy liên đội, chi đội
D. Tất cả các phương án trên
D. Tất cả các phương án trên
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Tay trái cầm nút khăn
B Tay phải cầm dải khăn bên phải
C. Rút khăn ra
D. Tất cả các phương án trên
D. Tất cả các phương án trên
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Tiến, lùi
B. Bước sang phải, sang trái
C. Quay phải, quay trái, quay đằng sau, dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ
D. Đi đều, chạy đều
C. Quay phải, quay trái, quay đằng sau, dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn
B. Hàng chéo
C. Hàng dài
D. Đội hình, đội ngũ
A. Hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Nghiêm
B. Cự ly rộng (Hẹp) nhìn chuẩn - Thẳng!
C. Thôi
D. Nghỉ
Đáp án: A, D, B, C
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng
B. Trống Quốc ca, Đội ca
C. Trống đi đều
D. Trống hành quân
A. Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng
B. Trống Quốc ca, Đội ca
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Ngày 1/6/1945 ở Hà Nội
B. Ngày 2/9/1945 ở Hà Nội
C. Ngày 7/5/1975 ở Điện Biên
D. Ngày 15/5/1941 ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà,
Huyện Hà Quảng, tính Cao Bằng
D. Ngày 15/5/1941 ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà,
Huyện Hà Quảng, tính Cao Bằng
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Nông Văn Dền
B. Võ Thị Sáu
C. Nông Văn Thàn
D. Lý Văn Tịnh
A. Nông Văn Dền
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Cờ liên đội
B. Cờ chi đội
C. Cờ Đội
D. Cờ truyền thống
C. Cờ Đội
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN I: "THÂN THIỆN VÀ THÔNG MINH"
A. Tô Ngọc Vân
B. Lương Xuân Nhị
C. Bùi Xuân Phái
D. Trần Đình Cẩn
B. Lương Xuân Nhị
5
4
3
2
1
Hết giờ
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
- Đối tượng tham gia: Chi đội trưởng và đội viên trong chi đội
- Hình thức:
+ Mỗi thí sinh chọn một đề thực hành
* Đề thực hành: 20 điểm
Trong đó:
+ Trang phục: 2 điểm
+ Tác phong: 3 điểm
+ Khẩu lệnh: 5 điểm
+ Tư thế của người chỉ huy: 5 điểm
+ Thực hành đúng, đủ yêu cầu: 5 điểm
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề số 1
Đề số 2
Đề số 3
Đề số 4
Đề số 5
Đề số 6
Đề số 7
Đề số 8
Đề số 9
Đề số 10
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề
số 1
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh vũng trũn
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, ch�o ki?u d?i viờn
- T? ch?c 1 trũ choi t?p th?.
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh ch? U
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, hụ dỏp kh?u hi?u D?i, ch�o ki?u d?i viờn.
Đề
số 2
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng ngang.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, ti?n, lựi, d?m chõn t?i ch?, ch?y t?i ch? v� thỏo, th?t khan qu�ng d?.
Đề
số 3
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng d?c.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i.
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, sang ph?i, sang trỏi, quay ph?i, quay trỏi, quay d?ng sau, di d?u.
Đề
số 4
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề
số 5
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh vũng trũn.
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, ch�o ki?u d?i viờn.
- T? ch?c 1 trũ choi t?p th?.
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh ch? U
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, hụ dỏp kh?u hi?u D?i, ch�o ki?u d?i viờn.
Đề
số 6
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng ngang.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, ti?n, lựi, d?m chõn t?i ch?, ch?y t?i ch? v� thỏo, th?t khan qu�ng d?.
Đề
số 7
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng d?c.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i.
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, sang ph?i, sang trỏi, quay ph?i, quay trỏi, quay d?ng sau, di d?u.
Đề
số 8
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
Đề
số 9
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh vũng trũn
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, ch�o ki?u d?i viờn
- T? ch?c 1 trũ choi t?p th?.
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh ch? U
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n: Thỏo - th?t khan qu�ng d?, hụ dỏp kh?u hi?u D?i, ch�o ki?u d?i viờn.
Đề
số 10
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng ngang.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, ti?n, lựi, d?m chõn t?i ch?, ch?y t?i ch? v� thỏo, th?t khan qu�ng d?.
Đề
số 11
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN II: "KỸ NĂNG CHỈ HUY"
* Nội dung:
- T?p h?p d?i hỡnh h�ng d?c.
- T? ch?c l? ch�o c? chi d?i.
- Th?c hi?n d?ng tỏc: Nghiờm, ngh?, sang ph?i, sang trỏi, quay ph?i, quay trỏi, quay d?ng sau, di d?u.
Đề
số 12
hội thi
chi huy đội giỏi
PHẦN III: "CHỈ HUY TÀI NĂNG"
SBD 01
SBD 06
SBD 03
SBD 04
SBD 05
SBD 02
SBD 07
SBD 08
SBD 09
SBD 10