dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chu De7 huong nghiep 9 mien phi,tai lieu Chu De7 huong nghiep 9 mien phi,bai giang Chu De7 huong nghiep 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/10/2014 10:16:56 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Chủ đề 7:
HỆ THỐNG GIÁO DỤC THCN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ
ĐỊA PHƯƠNG
MỤC TIÊU:
BIẾT MỘT CÁCH KHÁI QUÁT VỀ CÁC TRƯỜNG THCN VÀ CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
HIỂU VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA LAO ĐỘNG CÓ QUA ĐÀO TẠO, TỪ ĐÓ CÓ SỰ ĐỊNH HƯỚNG BAN ĐẦU VỀ HƯỚNG ĐI SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS
CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG VỚI CÁC TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ
CÁC SỐ LIỆU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG
SO SÁNH MỨC THU NHẬP GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUA ĐÀO TẠO VÀ KHÔNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ
CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO NGHỀ
NHỮNG NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHO HS TÌM HIỂU VỀ CÁC TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ
I. CÁC SỐ LIỆU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG:
NƯỚC TA HIỆN NAY CÓ KHOẢNG 36.725.277 NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG(1/7/2000)
NÔNG LÂM, NGƯ NGHIỆP: 62,6%
CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG: 13,2%
DỊCH VỤ: 24%
KHU VỰC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 1%
TỈ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO SO VỚI TỔNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 15,5%
TRONG ĐÓ SỐ ĐÃ QUA ĐÀO TẠO TỪ CÔNG NHÂN KĨ THUẬT CÓ BẰNG TRỞ LÊN 11,7%
VÍ DỤ:
TUYỂN DỤNG
CẦN TUYỂN GẤP 1 KẾ TOÁN
XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH.
LƯƠNG CĂN BẢN: 1TR5/1TH
ĐK: BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH,
CHUYÊN NGHÀNH KẾ TOÁN
LIÊN HỆ:8650937
GẤP!GẤP!GẤP!
CHÚNG TÔI CẦN TUYỂN GẤP
2 PHỤC VỤ BÀN ĂN CHO
QUÁN CHÁO GIA ĐÌNH.
LƯƠNG CĂN BẢN: 900NG/1TH
LIÊN HỆ:9123738
(GẶP THẢO CHÁO)
II. SO SÁNH MỨC THU NHẬP GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ KHÔNG QUA ĐÀO TẠO:

_ THU NHẬP THẤP _ THU NHẬP CAO
II. SO SÁNH MỨC THU NHẬP GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ KHÔNG QUA ĐÀO TẠO:

_ THU NHẬP THẤP _ THU NHẬP CAO
_ KHÔNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BẤT KÌ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN

_ CHỊU ẢNH HƯỞNG THEO ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ QUAN LÀM VIỆC


_ KHÔNG ỔN ĐỊNH _ ỔN ĐỊNH


III. HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở NƯỚC TA BAO GỒM CÁC TRƯỜNG Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐIẠ PHƯƠNG:
A/ CÁC TRƯỜNG THCN
B/ CÁC TRƯỜNG
DẠY NGHỀ
A. CÁC TRƯỜNG THCN:
THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
_ NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP THCS: 3-4 NĂM
_ NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT: 1-2 NĂM
B. CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ
ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ KIẾN THỨCVÀ KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG, CÔNG NHÂN KĨ THUẬT, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

TỔNG SỐ
SỐ TỈNH KHÔNG CÓ TRƯỜNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
SỐ TỈNH KHÔNG CÓ CẢ TRƯỜNG CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
1. TỔNG SỐ: 204 TRƯỜNG DẠY NGHỀ DÀI HẠN, TRONG ĐÓ:
* PHÂN THEO CẤP QUẢN LÍ:
a/ TRƯỜNG BỘ, NGHÀNH:(100)
TRƯỜNG THUỘC BỘ, NGHÀNH: 55
TRƯỜNG THUỘC TỔNG CÔNG TY: 45
b/ TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG: (104)
_ TRƯỜNG ĐIẠ PHƯƠNG CÔNG LẬP: 90
_ TRƯỜNG BÁN CÔNG, DÂN LẬP,
TƯ THỤC: 12
_ TRƯỜNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA
NƯỚC NGOÀI: 2

a/ TRƯỜNG BỘ, NGHÀNH:(100)
b/ TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG: (104)
* PHÂN THEO VÙNG:
ĐÔNG NAM BỘ:(46)
_ TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG: 18
_ TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG: 18
_ TRƯỜNG DÂN LẬP-TƯ THỤC: 8
_ TRƯỜNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 2

2. SỐ TỈNH KHÔNG CÓ TRƯỜNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG:
10 TỈNH (TUYÊN QUANG, CAO BẰNG, THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG, NINH BÌNH, ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI, KHÁNH HOÀ, BẾN TRE, TRÀ VINH)
3. SỐ TỈNH KHÔNG CÓ CẢ TRƯỜNG CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
4 TỈNH( CAO BẰNG, TUYÊN QUANG, BẾN TRE, TRÀ VINH)
4. SỐ LƯỢNG TRƯỜNG DẠY NGHỀ MỚI THÀNH LẬP:
1/7/1998-31/12/2002, TOÀN QUỐC ĐÃ CÓ 76 TRƯỜNG DẠY NGHỀ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP
IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO NGHỀ:
_ HÌNH THỨC CHÍNH QUY TẬP TRUNG: ĐÀO TẠO 2-3NĂM
_ HÌNH THỨC NGẮN HẠN: ĐÀO TẠO
3T-1NĂM
_ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG NÂNG BẬC THỢ: ĐÀO TẠO KHÔNG QUÁ 6T
_ CÁC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ, TRUNG TÂM KĨ THUẬT TỔNG HỢP-
HƯỚNG NGHIỆP, LỚP DẠY NGHỀ TƯ NHÂN.
V. TÌM HIỂU VỀ TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ CỦA HỌC SINH
a/ TRƯỜNG THCN:
_ TÊN TRƯỜNG, TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG
_ ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG
_ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỜNG
_ SỐ KHOA VÀ TÊN TỪNG KHOA TRONG TRƯỜNG
_ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG
_ CÁC MÔN THI TUYỂN
_ KHẢ NĂNG XIN VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
b/ TRƯỜNG DẠY NGHỀ:
_ TÊN TRƯỜNG, TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG
_ ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG
_ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỜNG
_ CÁC NGHỀ ĐƯƠC ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG
_ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG
_ BẬC TAY NGHỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
_ KHẢ NĂNG XIN VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP