dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an chu de 9 LDHN lop 9 mien phi,tai lieu chu de 9 LDHN lop 9 mien phi,bai giang chu de 9 LDHN lop 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/10/2014 10:21:16 PM
Filesize: 0.54 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Company Logo
Bài 9
TƯ VẤN CHỌN NGHỀ
Mục tiêu
1. Hiểu được ý nghĩa của tư vấn trước khi chọn nghề.

2. Có được một số thông tin cần thiết để tiếp xúc với cơ quan tư vấn có hiệu quả.
Company Logo
1 Khái niệm về tư vấn chọn nghề
Công tác hướng nghiệp gồm 3 bộ phận cấu thành :

Định hướng nghề nghiệp.

Tuyển chọn nghề nghiệp.

Tư vấn nghề nghiệp.
Company Logo
2 Bản mô tả nghề
Bản mô tả nghề là gì ?
Trong bản mô tả nghề thường có các mục sau đây :
a) Tên nghề và những chuyên môn thường gặp trong nghề.
b) Nội dung và tính chất lao động của nghề.
c) Những điều kiện cần thiết để tham ra lao động trong nghề.
d) Những chống chỉ định y học.
e) Những điều kiện đảm bảo cho người lao động làm việc trong nghề.
g) Những nơi có thể theo học nghề.
h) Những nơi có thể làm việc sau khi học nghề.
Company Logo
3 Những dấu hiệu cơ bản của nghề
Đối tượng lao động.

b) Mục đích lao động.

c) Công cụ lao động.

d) Điều kiện lao động.
Company Logo
4 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị tư liệu để gặp cơ quan ( hoặc cán bộ ) làm công tác tư vấn chọn nghề
a) Sự phát triển thể lực và sức khoẻ.

b) Học vấn sở thích.

c) Quan hệ gia đình và xã hội.

d) Nghề định chọn.
Company Logo
6 Những lưu ý cho học sinh trong quá trình tư vấn chọn nghề
Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sai lầm khi chọn nghề.

b) Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp là yếu tố quan trọng đối với người lao động.
5 Xác định nghề cần chọn theo đối tượng lao động
Company Logo
7 Đánh giá kết quả buổi học
GV đặt câu hỏi :

Muốn đến cơ quan tư vấn , ta cần chuẩn bị những gì ?

Cho một vài em phát biểu, rồi cho nhận xét.