dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CHẠY HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI mien phi,tai lieu CHẠY HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI mien phi,bai giang CHẠY HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2014 11:15:41 AM
Filesize: 30.32 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Năm học: 2014 - 2015
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
"NGÀN HOA DÂNG BÁC"
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Sinh hoạt truyền thống
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Năm học: 2014 - 2015
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Chủ đề năm học 2014 - 2015:
Măng non đất nước Tiếp bước Cha anh Làm nghìn việc tốt Xứng cháu Bác Hồ


AAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


"NGÀN HOA DÂNG BÁC"
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Sinh hoạt truyền thống
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Năm học: 2014 - 2015
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
5 Điều Bác Hồ dạy:
1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào 2. Học tập tốt, lao động tốt 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảmAAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


Chủ đề năm học 2014 - 2015:
Măng non đất nước Tiếp bước Cha anh Làm nghìn việc tốt Xứng cháu Bác Hồ


AAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


5 Điều Bác Hồ dạy:
1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào 2. Học tập tốt, lao động tốt 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảmAAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


"NGÀN HOA DÂNG BÁC"
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Sinh hoạt truyền thống
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Bác Hồ ơi!
Trăm năm hoa thắm
trọn niềm kính yêu
Chủ đề năm học 2014 - 2015:
Măng non đất nước Tiếp bước Cha anh Làm nghìn việc tốt Xứng cháu Bác Hồ


AAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


Năm học: 2014 - 2015
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
5 Điều Bác Hồ dạy:
1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào 2. Học tập tốt, lao động tốt 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảmAAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


Chủ đề năm học 2014 - 2015:
Măng non đất nước Tiếp bước Cha anh Làm nghìn việc tốt Xứng cháu Bác Hồ


AAAAAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaa


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Năm học: 2014 - 2015
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN,
CHÚC QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU, THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN ĐỘI VIÊN
SỨC KHỎE!
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN,
CHÚC QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU, THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN ĐỘI VIÊN
SỨC KHỎE!