dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CAM KẾT CLGD NĂM HỌC 2013-2014 mien phi,tai lieu CAM KẾT CLGD NĂM HỌC 2013-2014 mien phi,bai giang CAM KẾT CLGD NĂM HỌC 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/28/2014 5:57:49 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTHÔNG BáO
Cam kết chất lượng giáo dục - Năm học: 2013 - 2014

STT
Nội dung
Chia theo khối lớpLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


I

Điều kiện tuyển sinh

Sinh 2001- 1999.( Có học bạ tiểu học hết lớp 5, giấy hoàn thành chương trình tiểu học, dơn xin tuyển sinh vào lớp 6, khai sinh, hộ khẩu phô tô)
Sinh 2000- 1998.
( Nếu chuyển đến ngoài quận, thành phố phải có giấy giới thiệu của PGD và kèm theo đơn xin chuyển trường có xác nhận nơi đến, nơi đi và kèm theo toàn bộ hồ sơ theo quy định) và nếu chuyển lưng chừng trong năm học thì phải kèm theo bảng điểm.
Sinh 1999- 1997. ( Nếu chuyển đến ngoài quận, thành phố phải có giấy giới thiệu của PGD và kèm theo đơn xin chuyển trường có xác nhận nơi đến, nơi đi và kèm theo toàn bộ hồ sơ theo quy định) và nếu chuyển lưng chừng trong năm học thì phải kèm theo bảng điểm.
Sinh 1998- 1996. ( Nếu chuyển đến ngoài quận, thành phố phải có giấy giới thiệu của PGD và kèm theo đơn xin chuyển trường có xác nhận nơi đến, nơi đi và kèm theo toàn bộ hồ sơ theo quy định) và nếu chuyển lưng chừng trong năm học thì phải kèm theo bảng điểm.


II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Thực hiện Chương trình chung của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn số: 29/GDĐT- CM THCS ngày 9/9/2013 của phòng GD - ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2013- 2014.
- Thực hiện chương trình trong 37 tuần thực học.
- Thực hiện Chương trình chung của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn số: 29/GDĐT- CM THCS ngày 9/9/2013 của phòng GD - ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2013- 2014.
- Thực hiện chương trình trong 37 tuần thực học.
- Hoàn thành chương trình lớp 6 và được lên lớp về chuẩn kiến thức, kỹ năng hoặc thi lại được lên lớp.
- Thực hiện Chương trình chung của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn số: 29/GDĐT- CM THCS ngày 9/9/2013 của phòng GD - ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2013- 2014.
- Thực hiện chương trình trong 37 tuần thực học.
- Hoàn thành chương trình lớp 7 và được lên lớp về chuẩn kiến thức, kỹ năng hoặc thi lại được lên lớp.
- Thực hiện Chương trình chung của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn số: 29/GDĐT- CM THCS ngày 9/9/2013 của phòng GD - ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2013- 2014.
- Thực hiện chương trình trong 37 tuần thực học.
- Hoàn thành chương trình lớp 8 và được lên lớp về chuẩn kiến thức, kỹ năng hoặc thi lại được lên lớp.


III
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
- Thực hiện theo điều lệ trường phổ thông và quy chế hoạt động của Ban ĐDCMHS và các yêu cầu quy định theo nghị quyết của hội nghị CMHS đầu năm học.
- Tuân thủ theo nội quy của nhà trường và một số yêu cầu của phụ huynh như: thực hiện đồng phục khi lên lớp, tham gia các phong trào do nhà trường đề ra, có thái độ thân thiện, kính trọng lễ phép, hoà đồng thân ái với mọi người, nghỉ học phải xin phép, đủ tập sách theo quy định...
- Thực hiện theo điều lệ trường phổ thông và quy chế hoạt động của Ban ĐDCMHS và các yêu cầu quy định theo nghị quyết của hội nghị CMHS đầu năm học.
- Tuân thủ theo nội quy của nhà trường và một số yêu cầu của phụ huynh. như: thực hiện đồng phục khi lên lớp, tham gia các phong trào do nhà trường đề ra, có thái độ thân thiện, kính trọng lễ phép, hoà đồng thân ái với mọi người, nghỉ học phải xin phép, đủ tập sách theo quy định...
- Thực hiện theo điều lệ trường phổ thông và quy chế hoạt động Ban ĐDCMHS và các yêu cầu quy định theo nghị quyết của hội nghị CMHS đầu năm học.
- Tuân thủ theo nội quy của nhà trường và một số yêu cầu của phụ huynh. như: thực hiện đồng phục khi lên lớp, tham gia các phong trào do nhà trường đề ra, có thái độ thân thiện,