dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CÁCH TẠO TRÒ CHƠI mien phi,tai lieu CÁCH TẠO TRÒ CHƠI mien phi,bai giang CÁCH TẠO TRÒ CHƠI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2014 3:07:55 PM
Filesize: 3.48 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CÁCH TẠO TRÒ CHƠI
Ô CHỮ
Thực hiện:
Phan Văn Ân
Giáo viên Trường TH Lê Lợi – Phước Trà – Hiệp Đức
Giáo viên: Phan Văn Ân
Trường TH Lê Lợi- Phước Trà – Hiệp Đức
B1: Chọn nút lệnh
kích vao vòng hình elip ở thanh Draw
Kích đôi vào hình tròn trên
Bang ben hiện lên

1
Làm nút lệnh đánh số vào.
B2: Tạo câu hỏi cho số 1
1
Làm nút lệnh đánh số vào.
1 Ghi câu hỏi 1 vào đây.
Kích vào số 1 ở slide 21 để xuát hiện câu hỏi
1
1 Ghi câu hỏi 1 vào đây.
B3 : Tạo ô chữ
1
2
3
4
1
1
f
2
2
e
3
3
k
CK
4
I
4 FSDSDGSDFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGSDGS
5
5 FSDSDGGGGGGGGSDGS
4
1
1
u
2
2
d
Chìa Khoá
ĐỒNG HỒ
TÍNH GIÂY
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15