dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Cách tạo Triger trong Powerpoint mien phi,tai lieu Cách tạo Triger trong Powerpoint mien phi,bai giang Cách tạo Triger trong Powerpoint mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/30/2014 4:15:59 PM
Filesize: 0.47 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
CÁCH TẠO HIỆU ỨNG TRIGGER TRONG POWERPOINT
Người thực hiện: Đặng Đạm
Đơn vị: Trường THCS Bình Long
Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
VIỆT NAM
THỦ ĐÔ HÀ NỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
Để click vào Thủ đô Hà nội xuất hiện hình ảnh về Hà nội
Để click vào TPHCM xuất hiện hình ảnh về TPHCM
Hướng dẫn
THỦ ĐÔ HÀ NỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆT NAM
Khi Click vào
Thì xuất hiện
Khi Click vào
Thì xuất hiện
Ta làm như sau
THỦ ĐÔ HÀ NỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆT NAM
Bước1
Click chọn hình ảnh về Hà Nội
Bước 2
Tiếp tục
Sau khi đã chọn hình ảnh để tạo hiệu ứng cho hình ảnh ta làm như sau
Cách tạo TRIGGERS
Click phải chọn hiệu ứng về Hà Nội
Click chọn Timing
Click chọn Timing
Click chọn Triggers
Click chọn
Click chọn rồi OK để kết thúc
Với TPHCM Ta cũng làm thao tác tương tự như ở Thủ đô Hà nội
XEM KẾT QUẢ
THỦ ĐÔ HÀ NỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆT NAM