dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an các thời tiết mùa khí hậu ...địa lí 8 mien phi,tai lieu các thời tiết mùa khí hậu ...địa lí 8 mien phi,bai giang các thời tiết mùa khí hậu ...địa lí 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/24/2014 9:51:23 AM
Filesize: 9.41 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ
HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC : 2013-2014
GV: Nguyễn Thu Trang
Trường PTDTNt Phong Thổ- lai Châu
Mùa Đông
Nam Bộ
Miền Trung
Miền Bắc
KHÍ HẬU VIỆT NAM
*Huế
Bảng 31.1: Nhiệt độ, lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh
MÙAGIÓ ĐÔNG BẮC ( Tháng 11 đến tháng 4)
MÙAGIÓ TÂY NAM ( Tháng 5 đến tháng 10)
Bảng 31.1: Nhiệt độ, lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh
Bảng 31.1: Nhiệt độ, lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh
KHÍ HẬU VIỆT NAM
Cơ chế hình thành gió
phơn Tây nam
KHÍ HẬU VIỆT NAM
DIỄN BIẾN MÙA BÃO DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM
KHÍ HẬU VIỆT NAM
*Huế
Đáp án
Đáp án
Đáp án
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI
1. Học bài theo câu hỏi SGK. Làm bài tập 3 trong SGK, Vở bài tập địa lí 8
3. Đọc trước bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.
4. Sưu tầm tranh ảnh về một số sông ngòi ở nước ta.
5. Làm bài tập sau: Nghiên cứu thông tin mục 1 và bảng 31.1. Hoàn thành bảng sau:
Mùa đông
Bài giảng đến đây kết thúc
xin chào các thầy cô
Tạm biệt các em
học sinh yêu quý
Chướng ngại vật gồm có 5 ô hàng ngang.Mỗi ô đều có chứa các chữ trongchìa khóa .
Thời gian suy nghĩ là 10giây sau khi đọc xong câu hỏi .
Cả lớp có thể trả lời từ chìa khóa lúc nào cũng được .
Câu 1: Đây là tên một dãy núi lín ch¹y däc ë miền Trung.
Câu 2: Đây là hiện tượng nhiễu loạn khí tượng toàn cầu trái ngược với La Lina.
Câu 3: Đ©y lµ mét trong những h­íng giã chÝnh thæi vµo khu vùc Đ«ng Nam ¸ trong mïa h¹.
Câu 4: Đ©y lµ tõ chØ sù chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ tõ khu ¸p cao vÒ khu ¸p thấp.
Câu 5: Đây là kiểu khí hậu có đặc điểm “ nhiệt độ quanh năm cao, víi một mùa khô và mùa mưa tương phản sâu sắc”.