dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Các chủ đề khác mien phi,tai lieu Các chủ đề khác mien phi,bai giang Các chủ đề khác mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/5/2014 8:26:05 PM
Filesize: 0.76 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
kính chào quý thầy cô
Tiết 38

Thuyết điện li.
Bản chất dòng điện trong chất điện phân.
Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan.
DÒNG ĐIỆN TRONG
CHẤT ĐIỆN PHÂN
I. Thuyết điện li
CÁC EM HÃY QUAN SÁT HIỆN TƯỢNG SAU:


Cho một bình chứa dung dịch, 2 điện cực bằng đồng, một khóa K, một bóng đèn, nối với nguồn.
Cho nước nguyên chất vào bình
Chuyện

xảy
ra
Đóng
Khóa
K
H2O
KL: Nước nguyên chất không dẫn điện vì trong nước nguyên chất không có sẵn các hạt mang điện tích.
Vậy nước nguên chất có dẫn điện không? tại sao?
Bây giờ, cho thêm vào nước một ít CuSO4


H2O
Chuyện

xảy
ra?
Đóng
khóa
K
CuSO4
KL: Dung dịch CuSO4 dẫn điện được vì trong dung dịch có chứa các hạt mang điện tự do.
Vậy dung dịch CuSO4 có dẫn điện không? tại sao?

Nêu nội dung cơ bản của thuyết điện li.
I. Thuyết điện li
Trong dung dịch các hợp chất hóa học như axít, bazơ và muối bị phân li (một phần hay toàn bộ) thành các ion, ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.
Các ion mang điện bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.
Các ion dương và ion âm vốn đã tồn tại sẵn trong phân tử axít, bazơ và muối. Chúng liên kết với nhau bắng lực hút tĩnh điện. Khi tan vào nước hoặt dung môi khác, các liên kêt bị yếu đi, một số phân tử bị chuyển động nhiệt tách thành ion tự do.
Các muối hoặc bazơ nóng chảy cũng cho các ion tự do như các dung dịch.
Các dung dịch axít, bazơ và muối nóng chảy gọi là chất điện phân.
II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân.
CÁC EM HÃY QUAN SÁT thí nghi?m SAU:


CuSO4
Vậy điện tích tự do trong dung dịch CuSO4 là những hạt nào?
Trong hoá học các em đã biết " sự điện li "

Khi cho CuSO4 vào trong nước
CuSO4 bị phân li thành 2 ion :
Cu2+ và SO42-
Khi chưa có dòng điện chạy qua dung dịch điện phân thì các ion này chuyển động như thế nào?
Các ion vừa tách ra dao động nhiệt hỗn loạn , không theo một hướng ưu tiên nào cả

Lúc này có dòng điện qua chất điện phân không?
Mô tả hiện tượng xảy ra khi có dòng điện qua dung dịch điện phân.
Nối các điện cực với nguồn điện (đặt dung dịch điện phân vào điện trường)
Các ion (+) chuyển động về phía cực âm
Các ion (-) chuyển động về phía cực dương
Các điện tích chuyển động có hướng
Dòng điện đi qua dung dịch điện phân
. Dòng điện trong chất điện phân là dòng các ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo 2 chiều ngược nhau.


Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân.
II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân
Kim loại dẫn điện tốt hơn chất điện phân vì: Mật độ các ion trong chất điện phân nhỏ hơn mật độ electrôn tự do trong kim loại.
Cho biết trong kim loại và trong dung dịch điện phân thì môi trường nào dẫn điện tốt hơn. Vì sao?Khi các ion đến điện cực thì điều gì xảy ra?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan
e
e
Khi ion Cu2+ tới cực âm,nó nhận thêm 2e từ cực âm thành Cu và bám vào cực âm
Cu2+ + 2e ? Cu

--
Thế nhưng nồng độ ion trong dung dịch không giảm xuống vì ;

CuSO4 tiếp tục tan vào dung dịch tạo ion Cu2+ và SO42-
CuSO4 ? Cu2+ + SO42-
+
Ion SO42- đến cực dương , kết hợp với Cu2+ tạo thành CuSO4
SO42- + Cu - 2e = CuSO4
Cu2+
Kết quả là :
Cực dương mòn dần
Cực âm dày thêm
Hiện tượng gốc axít trong dung dịch điện phân tác dụng với cực dương tạo thành chất điện phân tan trong dung dịch và cực dương bị mòn đi gọi là hiện tượng dương cực tan


Vậy hiện tượng dương cực tan là gì?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan

Trong trường hợp điện phân cực dương tan, điện năng tiêu hao trong quá trình phân tích các chất không?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan
Kim loại Niken không tan vào dung dịch

Hiện tượng xảy ra như thế nào nếu thay cực dương bằng Niken?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan

Trong trường hợp điện phân cực dương không tan, điện năng tiêu hao trong quá trình phân tích các chất không?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan
Trong công nghiệp: Mạ điện, đúc điện.

Hiện tượng dương cực tan này thường được ứng dụng ở đâu?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan
Cực dương không tan

Điều gì sẽ xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 vào bình điện phân và các điện cực làm bằng Graphic (cacbon)?
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng
dương cực tan
Câu 1: Trong các chất sau, chất nào không phải là chất điện phân:
A) NaCl
B) Nước nguyên chất
C) HNO3
D) Ca(OH)2
Hãy cho biết phương án nào đúng.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 2: Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là:
A) Gốc axít và ion kim loại.
B) Gốc axít và gốc bazơ.
C) Ion kim loại và bazơ
D) Chỉ có ion kim loại và bazơ.
Hãy cho biết phương án nào đúng.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 3: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:
A) Dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B) Dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.
C) Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.
D) Dòng ion dương và ion âm dịch chuyển có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Hãy cho biết phương án nào đúng.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 4: Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi:
A) Điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc.
B) Điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương làm bằng đồng.
C) Điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương làm bằng than chì.
D) Điện phân dung dịch muối niken sunfat với cực dương là niken.
Hãy cho biết phương án nào đúng.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 5: NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì:
Ion Na và ion K là cation
B) Ion Na và ion (OH) là cation
C) Ion K và ion Cl là cation
D) Ion Cl và ion (OH) là cation
Hãy cho biết phương án nào đúng.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
HẾT
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ