dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bom min và vat lieu chua no - lop 1 mien phi,tai lieu Bom min và vat lieu chua no - lop 1 mien phi,bai giang Bom min và vat lieu chua no - lop 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/30/2010 2:44:38 PM
Filesize: 0.49 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ hai ngày 7 tháng 7 nam 2008
Bài 1:
bom min và vật liệu chưa nổ.
Hoạt động 1: Quan sát tranh, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
Hãy gọi tên các loại quả mà em biết ở trong tranh?
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 4:
Quan sát tranh và mô tả các loại bom min trong tranh giống hinh gi?
Ghi nhớ: Bom min, vật liệu chưa nổ có rất nhiều hinh dạng, kích thước khác nhau và rất nguy hiểm.
Hoạt động 3: Giải câu đố:
Quả gi không chín không xanh
đụng vào sẽ nổ tan tành thịt xương?