dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bang nhan 8 lop 3 nam 2014 mien phi,tai lieu Bang nhan 8 lop 3 nam 2014 mien phi,bai giang Bang nhan 8 lop 3 nam 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/30/2014 12:28:29 PM
Filesize: 0.53 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
nhiệt liệt chào mừng
Quý thầy cô giáo và các em học sinh !
Môn : Toán - Lớp 3
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Toán
Bảng nhân 8
8 được lấy 1 lần, ta viết :
8 được lấy 2 lần, ta có :
8 được lấy 3 lần, ta có :
8 x 1 = 8
Vậy : 8 x 2 = 16
Vậy : 8 x 3 = 24
8 + 8 =
8 + 8 + 8 =
8 x 2 =
8 x 3 =
16
24
Toán
Bảng nhân 8
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
8 x 4 =
8 x 5 =
8 x 6 =
8 x 7 =
8 x 8 =
8 x 9 =
8 x 10 =
32
40
48
56
64
72
80
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Toán
8 x 1 =
8 x 3 =
8 x 4 =
8 x 5 =
8 x 6 =
8 x 7 =
8 x 8 =
8 x 9 =
8 x10 =
8 x 2 =
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
Bảng Nhân 8
Toán
Bảng nhân 8
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Bài 1/ Tính nhẩm
8 x 3 = 8 x 2 = 8 x 4 = 8 x 1 =

8 x 5 = 8 x 6 = 8 x 7 = 0 x 8 =

8 x 8 = 8 x 10 = 8 x 9 = 8 x 0 =
24
40
64
16
48
80
32
56
72
8
0
0
Làm việc cá nhân
* Thực hành
2/ Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
Số lít dầu 6 can có là:
8 x 6 = 48 (lít )
Đáp số : 48 lít dầu
Làm việc cá nhân
Toán
Bảng nhân 8
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Toán
Bảng nhân 8
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
3/ Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống
Thảo luận nhóm đôi
24
32
48
56
64
80
Trò chơi : Tìm kết quả nhanh
24
8 x 6 =
48
8 x 3 =
8 x 2 =
16
8 x 7 =
56
8 x 5 =
40
8 x 1 =
8
8 x 9 =
72
8 x 4 =
32
8 x 8 =
64
8 x10 =
80
Toán
Bảng nhân 8
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Toán
Bảng nhân 8
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Dặn dò
* Về học thuộc bảng nhân và chuẩn bị bài sau Luyện tập trang 54
Tiết
học
đến
đây

hết
Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ !
Chúc các em chăm ngoan , học giỏi !