dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BAN TAY NAN BOT mien phi,tai lieu BAN TAY NAN BOT mien phi,bai giang BAN TAY NAN BOT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 4:26:02 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
Huế, 16-18-2012
Khoa học, lớp 4

Bài 31: Không khí có những tính chất gì?
a. Tình huống xuất phát và nêu vấn đề
Ở bài trước chúng ta đã biết không khí có ở xung quanh ta, có ở mọi vật. Vậy, không khí cũng đang tồn tại xung quanh chúng ta, trong phòng học này.
Vậy, không khí có thể có những tính chất nào ?
b. Bộc lộ biểu tượng ban đầu
Không khí có những tính chất nào ? (Hãy ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở Ghi chép khoa học)
Sau đó thảo luận nhóm 4 hoặc 6 để ghi lại trên bảng nhóm.
c. Đề xuất câu hỏi (dự đoán/giả thuyết) và phương án tìm tòi
Hãy đề xuất các câu hỏi về tính chất của không khí !
Hãy thảo luận và đề xuất phương án tìm tòi để trả lời các câu hỏi đã nêu !
d. Thực hiện phương án tìm tòi
Hãy viết dự đoán vào vở Ghi chép khoa học trước khi làm thí nghiệm nghiên cứu với các mục:
Câu hỏi:
Dự đoán:
Cách tiến hành:
Kết luận rút ra:
e. Kết luận kiến thức
Các nhóm báo cáo kết quả sau khi tiến hành thí nghiệm.
Hãy đối chiếu kết quả thí nghiệm với suy nghĩ ban đầu (bước 2)
Chúng ta có thể áp dụng các tính chất của không khí trong cuộc sống hằng ngày như thế nào?
Khoa học, lớp 4

Bài 42: Sự lan truyền âm thanh
a. Tình huống xuất phát và nêu vấn đề
Qua bài học trước chúng ta đã biết âm thanh do các vật rung động phát ra. Tai ta nghe được là do rung động từ vật phát ra âm thanh lan truyền qua các môi trường và truyền đến tai ta.
Vậy, âm thanh có thể lan truyền qua các môi trường nào?
b. Bộc lộ biểu tượng ban đầu
Âm thanh có thể lan truyền qua các môi trường nào ? (Hãy ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở Ghi chép khoa học)
Sau đó, thảo luận nhóm 4 để ghi lại các biểu tượng trên bảng nhóm.
c. Đề xuất câu hỏi (dự đoán/giả thuyết) và phương án tìm tòi
Hãy đề xuất các câu hỏi về sự lan truyền của âm thanh !
Hãy thảo luận và đề xuất phương án tìm tòi để trả lời các câu hỏi đã nêu !
d. Thực hiện phương án tìm tòi
Hãy viết dự đoán của mình vào vở Ghi chép khoa học trước khi làm thí nghiệm nghiên cứu với các mục:
Câu hỏi:
Dự đoán:
Cách tiến hành:
Kết luận rút ra:
Tiến hành thí nghiệm
Hãy tiến hành thí nghiệm theo nhóm 4 hoặc nhóm 6 để tìm câu trả lời cho các câu hỏi
Hãy điền thông tin vào các mục còn lại trong vở Ghi chép khoa học.
e. Kết luận kiến thức
Các nhóm báo cáo kết quả sau khi tiến hành thí nghiệm.
Hãy đối chiếu kết quả thí nghiệm với suy nghĩ ban đầu (bước 2)