dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bàit14 cuộcCMKHKTL2 mien phi,tai lieu bàit14 cuộcCMKHKTL2 mien phi,bai giang bàit14 cuộcCMKHKTL2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/29/2014 2:14:13 PM
Filesize: 7.51 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
lịch Sử 9
BẢNG TÓM TẮT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHKT
Cấu trúc ADN
Cừu Đô ly & Cha đẻ
KHOA HỌC CƠ BẢN
KHOA HỌC CƠ BẢN
MÁY CHIẾU LAZER
MÁY CHIẾU TIA X
ẢNH CHỤP BẰNG TIA X
Công cụ sản xuất mới
CÔNG CỤ SẢN XUẤT MỚI
NGƯỜI
MÁY
CÔNG CỤ SẢN XUẤT MỚI
MÁY SCAN CÓ THỂ QUÉT HÌNH ẢNH TRÊN TƯỜNG
MÁY VI TÍNH XÁCH TAY
MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG
3
CÔNG CỤ SẢN XUẤT MỚI
TÀU NGẦM
Năng lu?ng nguyên tử
NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI
NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI
ĐẬP THỦY ĐIỆN
SƠ ĐỒ CẤU TẠO VÀ
HOẠT ĐỘNG ĐẬP THỦY ĐIỆN
NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH
NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI
NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
TI TAN
POLIME
ĐỒ DÙNG BẰNG NHỰA.
CHỈ SỢI NHÂN TẠO
VẬT LIỆU MỚI
VỎ MÁY BAY ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA ĐẶC BIỆT
ÁO GIÁP CHỐNG ĐẠN ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA
CUỘC CÁCH MẠNG XANH
ÁP DỤNG MÁY CÀO CỎ VÀO NÔNG NGHIỆP
3
ĐÀN BÒ Ở ẤN ĐỘ
ÁP DỤNG THUỐC HÓA HỌC VÀO NÔNG NGHIỆP
Cha d? c?a cu?c c�ch m?ng xanh, TS Norman Borlaug
GIAO THÔNG VẬN TẢI & TTLL
TÀU CHỞ DẦU
TRỌNG TẢI LỚN
NHỮNG CHỦNG LOẠI MÁY BAY SIÊU THANH
Điện thoại
Trạm thu ph�t sóng vệ tinh
bản đồ tương tác kết nối với trung tâm dữ liệu của NASA
trung tâm vũ trụ NASA
trung tâm nghiên cứu NASA
THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT TINH THẦN
Máy Bay Siêu Thanh (giúp con người di chuyển khắp mọi nơi trong thời gian ngắn nhất)
THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT TINH THẦN
Tàu Siêu Tốc (con người có thể di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác nhanh nhất)
THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT TINH THẦN
Điện Thoại ( liên lạc trên toàn thế giới rất nhanh)
Phần III
THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT TINH THẦN
ROBOT(thay thế con người làm việc chính xác , tiết kiệm thời gian)
NỀN VĂN MINH LẤY VI TÍNH ĐIỆN TỬ LÀM CƠ SỞ
GIAO LUU KINH T? VAN HĨA
Vệ Tinh thu phát tín hiệu trao đổi thông tin trong thời gian rất ngắn
2
GIAO LUU KINH T? VAN HĨA
Vệ Tinh thu phát tín hiệu trao đổi thông tin trong thời gian rất ngắn
VŨ KHÍ HỦY DIỆT
2
TÀI NGUYÊN CẠN KIỆT
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÓI THẢI TỪ CÁC NHÀ MÁY GÂY Ô NHIỄM
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
RÁC THẢI GÂY Ô NHIỄM
TAI NẠN LAO ĐỘNG
STRESS
TAI NẠN LAO ĐỘNG
Ô nhiễm môi trường, lũ lụt, hạn hán…
Hàng ngang số 1 gồm 7 chữ: Tên con vật được ra đời bằng phương pháp
sinh sản vô tính?
Trò chơi ô chữ
1
2
Hàng ngang số 2 gồm 10 chữ: Cuộc cách mạng xanh diễn ra trong lĩnh vực nào?
3
Hàng ngang số 3 gồm 7 chữ: Cừu Đô li ra đời bằng PPSS vô tính thuộc
lĩnh vực nào?
4
Hàng ngang số 4 gồm 3 chữ: Một trong những nguồn năng lượng
thân thiện với môi trường?
5
Hàng ngang số 5 gồm 9 chữ: Phương tiện dùng để thông tin cho nhau
6
Hàng ngang số 6 gồm 7 chữ: Tên nhà du hành vũ trụ đầu tiên
ở Liên xô
7
Hàng ngang số 7 gồm 3 chữ: Cuộc CMKHKT lần 1 diễn ra ở nước nào?

8
Hàng ngang số 8 gồm 6 chữ: Đất nước đi đầu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ?
C
Ô
N
G
N
G
H