dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bải8 mien phi,tai lieu bải8 mien phi,bai giang bải8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2014 5:43:39 AM
Filesize: 0.27 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thực Hành Các Thao Tác Cơ Bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÉP
Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 8A.
Em tên là Nguyễn Anh Dũng, học sinh lớp 8A. Em xin phép thầy cho em nghỉ ngày thứ năm, ngày 21-10-2011 vì em bị ốm.
Khi đi học em sẽ chép bài và học bài đầy đủ.
Xin trân trọng cảm ơn thầy!
Học sinh Nguyễn Anh Dũng
Lưu bài với tên donxinphep trong thư muc riêng của em.
Bài 1: Soạn đơn xin phép
Bài 2: Soạn bài thơ sau:

Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay...

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Hạt gạo làng ta
Yêu cầu
Dùng các thao tác trong trong khi soạn thảo để ghi lại những câu hoặc từ giống nhau.
Lưu bài với tên hatgao trong thư muc riêng của em.
Lưu lại với tên khác trong thư mục My Documents.