dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài8 mien phi,tai lieu bài8 mien phi,bai giang bài8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2014 5:43:17 AM
Filesize: 0.90 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 12
CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
22 tháng chín 2014
Biên soạn : Trần Xuân Trường
I. Thao tác trên khối văn bản
1.Thao tác chọn khối văn bản:
- C1: Đặt con trỏ đầu khối văn bản, nhấn giữ nút trái chuột kéo đến vị trí cuối văn bản thả ra.
- C2: Đặt con trỏ đầu khối văn bản, nhấn giữ phím Shift và di chuyển con trỏ đến vị trí cuối cùng.
- Nếu chọn cả văn bản: Ctrl+A.
2. Thao tác sao chép:
Chọn nội dung văn bản cần sao chép.
C1: Edit/ Copy.
C2: Biểu tượng trên thanh công cụ
C3: Tổ hợp phím Ctrl+C
3. Thao tác cắt:
- Chọn nội dung văn bản cần cắt:
C1: Edit/ Cut.
C2: Biểu tượng trên thanh công cụ
C3: Tổ hợp phím Ctrl+X
4. Thao tác dán:
- Đặt con trỏ tại vị càn dán
C1: Edit/ Patse
C2: Biểu tượng trên thanh công cụ
C3: Tổ hợp phím Ctrl+V
5. Thao tác di chuyển:
- Chọn nội dung văn bản cần di chuyển.
C1: Thực hiện cắt và dán.
C2: Thực hiện kéo thả.
6. Thao tác xóa:
- Chọn nội dung văn bản cần xóa
C1: Thực hiện cắt
C2: Dùng phím Delete hoặc Backspace
II.THAO TÁC LƯU TRỮ
1. Lưu văn bản lần 1:
- Chọn file/save
Trong hộp thoại file save as:
Chọn ổ đĩa và thư mục lưu văn bản tại save in
Nhập tên tập tin cần lưu tại file name
Chọn save để thực hiện lưu trữ.
2. Lưu văn bản sau lần 1:
- Chọn file/save as
Trong hộp thoại file save as:
Chọn ổ đĩa và thư mục lưu văn bản tại save in
Nhập tên tập tin cần lưu tại file name
Chọn save để thực hiện lưu trữ.
22 tháng chín 2014
Biên soạn : Trần Xuân Trường