dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai_168 mien phi,tai lieu bai_168 mien phi,bai giang bai_168 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2014 5:44:39 AM
Filesize: 6.81 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu ý nghĩa của các nút lệnh được đánh số trên thanh công cụ sau:
1: Hộp chọn phông chữ
2: Hộp chọn cỡ chữ
3: Chữ đậm
4: Chữ nghiêng
5: Chữ gạch chân
6: Hộp chọn màu chữ
Trả lời: Ý nghĩa của từng nút lệnh là:
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
KÍ TỰ
ĐOẠN VĂN BẢN
TRANG VĂN BẢN
Khái niệm
Định dạng đoạn văn bản
Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng
Cách 1: Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản
cần định dạng
Cách 2: Chọn (bôi đen) một phần văn bản cần định
dạng
Cách 3: Chọn (Bôi đen) toàn bộ phần văn bản cần
định dạng.
Bước 2: Sử dụng một trong 3 cách sau đây:
Cách 1: Sử dụng lệnh Format -> Paragraph …
Cách 2: Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
Cách 3: Dùng thanh thước ngang để điều chỉnh
1
6
5
4
3
2
2. Nhìn hình vẽ hoàn thành câu
Chọn phông chữ
Chọn kiểu chữ
Chọn cỡ chữ
chọn màu chữ
Chọn kiểu gạch chân
chọn màu đường gạch chân
Văn bản 1
Văn bản 2
Các em hãy quan sát và nhận xét về cách trình bày của 2 đoạn văn bản sau
Văn bản 2 rõ ràng và đẹp hơn văn bản 1
Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất sau đây
của đoạn văn bản :
Kiểu căn lề:
- Căn thẳng lề trái
- Căn thẳng lề phải
- Căn giữa
- Căn thẳng hai lề
Vị trí lề của cả đoạn văn so với toàn trang
Khoảng cách lề của dòng đầu tiên
Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới
Khoảng cách giữa các dòng trong văn bản
ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
Các dạng căn lề đoạn văn bản
Khoảng cách giữa các đoạn văn
và giữa các dòng trong một đoạn văn
Vậy, làm thế nào để định dạng được đoạn văn bản như trên?
ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn
Bước 1: Chọn đoạn văn bản cần định dạng (chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản)
Bước 2: Nháy chuột chọn sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
1. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn
- Các nút lệnh định dạng đoạn văn bản gồm:
+ Căn lề: Nháy một trong các nút , , , (căn lề) trên thanh công cụ định dạng để căn lề.
+ Thay đổi lề cả đoạn văn: Nháy một trong các nút , (tăng giảm lề trái) trên thanh công cụ định dạng để tăng hay giảm lề trái của cả đoạn văn bản.
+ Khoảng cách dòng trong đoạn văn: Nháy nút bên phải nút lệnh (khoảng cách dòng) và chọn một trong các tỉ lệ trong bảng chọn hiện ra.
Ví dụ
1. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn
Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
Ví dụ căn lề đoạn văn bản
Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
Ví dụ thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản
và tăng / giảm mức thụt lề trái
2. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph
Hộp thoại Paragraph (Đoạn văn bản) được dùng để
tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản.
Cách mở: Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần định dạng và mở hộp thoại Paragraph bằng lệnh Format  Paragraph…
2. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph
Khoảng cách lề
Khoảng cách đến đoạn văn dưới
Khoảng cách giữa các dòng
Thụt lề dòng đầu tiên
Ví dụ
Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph
Trên hộp thoại Pragraph có các lựa chọn định dạng đoạn văn tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ không? Và tính ưu việt của hai loại định dạng trên?

- Trên hộp thoại Paragraph có các lựa chọn định dạng đoạn văn tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ. Đó là:
+ Căn lề
+ Khoảng cách lề
+ Khoảng cách giữa các dòng
* Tính ưu việt:
+ Khi định dạnh thực hiện các nút lệnh nhanh hơn
+ Còn hộp thoại Paragraph có các tính năng nhiều hơn

Câu 1: Hãy lựa chọn và sắp xếp các thao tác sau để thực hiện định dạng kí tự
1. Căn thẳng hai lề, định dạng dòng đầu tiên 
2. Chọn nội dung cần định dạng
3. Chọn phông chữ, kiểu chữ, màu sắc phù hợp
4. Format → Paragraph
5. Nhấn OK 
6. Format → Font
BÀI TẬP CỦNG CỒ
Đáp án: 2 → 6 → 3 → 5
Bài 2:
Muốn định thay đổi khoảng cách dòng của đoạn
văn em dùng nút lệnh nào sau đây?
A.

B.

C.

D.
Câu 3:

Hãy điền tác dụng định dạng đoạn văn của các nút lệnh sau:
+ Nút dùng để:………………………………..
+ Nút dùng để:………………………………..
+ Nút dùng để:………………………………..
+ Nút dùng để:………………………………..
Căn thẳng lề trái
Căn giữa
Căn thẳng lề phải
Thay đổi khoảng cách dòng
Ghi nhớ:


- Định dạng đoạn văn bản là thay đổi
các tính chất của toàn đoạn văn bản
- Có thể sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng hoặc vào bảng chọn format, chọn paragraph... mở hộp thoại paragraph để thực hiện định dạng đoạn văn bản
Bài tập thực hành
Bài học đã
KẾT THÚC
Thân ái chào quý thầy cô và các em