dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bãi_148 mien phi,tai lieu bãi_148 mien phi,bai giang bãi_148 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2014 5:44:10 AM
Filesize: 1.78 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Định dạng kí tự
KÍ TỰ
ĐOẠN VĂN BẢN
TRANG VĂN BẢN
I, Định dạng văn bản
1. Định nghĩa
Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng , vị trí của
các kí tự các đoạn văn bản và thay đổi các đối tượng
khác
2. Mục đích
- Trang văn bản dễ đọc
- Văn bản có bố cục đẹp
- Người đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết
II , Định dạng kí tự
1. Định nghĩa và tính chất
Định dạng kí tự là thay đổi dáng vẻ của một kí tự
hay một nhóm kí tự
Các tính chất phổ biến của định dạng kí tự
Phông chữ : Thủ đô Thủ đô Thủ đô
Cỡ chữ : Thủ đô Thủ đô Thủ đô
Kiểu chữ : Thủ đô Thủ đô Thủ đô Thủ đô
Màu chữ : Thủ đô Thủ đô Thủ đô
a. Hộp thoại Font
Cách mở hộp thoại Font
Cách 1: từ Menu chính vào Format/ Font
Cách 2: tổ hợp phím CTRL +D
Cách 3: Nhấn chuột phải chọn Font
Trong hộp thoại Font gồm có :
Font: Dùng để định dạng và hiệu ứng cho các kí tự
Character spacing : xác định khoảng cách các chữ
các dòng.
- Text effects : tạo các hiệu ứng cho kí tự chuyển động
2. Các cách định dạng kí tự
Nhãn Font
Chọn
kiểu
chữ
Chọn kiểu
chữ
Chọn cỡ chữ
Chọn
màu
chữ
Chọn dấu gạch
dưới của chữ
Chọn
hiệu
ứng
của
chữ
Chọn xong nhấn OK
Nhãn character spacing
Chọn xong nhấn OK
Có tác dụng làm
giãn làm đậm kí tự
Điều chỉnh khoảng
cách giữa các kí tự
Định khoảng cách
giữa hàng trên và
kí tự
Nhãn Text effects
Cho phép chọn hiệu ứng chuyển động.
Chọn xong nhấn OK
b. Sử dụng các nút lệnh
Chọn phông chữ
Chọn cỡ chữ
Chữ gạch chân
Chọn màu chữ
Chữ đậm
Chữ nghiêng
Các phím tắt có thể sử dụng:
CTRL +B ch: Bật/ tắt chế độ in đậm
CTRL +I: Bật /tắt chế độ in nghiêng
CTRL +U: Bật /tắt chế độ gạch chân
III , Các phím tắt dùng trong định dạng kí tự
CTRL+SHIFT+F: thay đổi Font chữ
CTRL+SHIFT+P :Thay đổi cỡ chữ
CTRL+SHIFT+< :Giảm cỡ chữ xuống kích cỡ trước đó
CTRL+SHIFT+> :tăng cỡ chữ lên kích cỡ kế tiếp
CTRL+] :Tăng cỡ chữ lên một đơn vị
CTRL+[ :Giảm cỡ chữ xuống một đơn vị
SHIFT+F3 : Thay đổi kiểu chữ
BÀI TẬP CỦNG CỒ
Câu 1: Các thao tác phổ biến để định dạng kí tự là:
BÀI TẬP CỦNG CỒ
Câu 3: Em hãy nêu ý nghĩa của các phím tắt sau:
In đậm
In nghiêng
Gạch châm
Lưu văn bản
Mở tệp văn bản
Sao chép (Copy)
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc . Chúc các em học tập thật tốt.^_^