dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài tóan bé với cac hình mien phi,tai lieu bài tóan bé với cac hình mien phi,bai giang bài tóan bé với cac hình mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/30/2014 5:38:26 PM
Filesize: 0.51 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM

Ch? d? nhỏnh: Bộ bi?t gỡ v? PTGT du?ng th?y
Hoạt động học: LQVT
Lĩnh vực:PTNT
Đề tài: Bé với các hình.
Giáo viên: Đặng Thị My Na.
Lớp: Nhỡ 2
Đố bé hình gì?
Hình vuông
Ghép hình vuông
Đố bé hình gì?
Hình chữ nhật
Ghép hình chữ nhật
Thử tài của bé!
Hình tròn
Hình tam giác
Tu..tu..tu.
Chào tạm biệt