dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài Luyện tập số 3 mien phi,tai lieu Bài Luyện tập số 3 mien phi,bai giang Bài Luyện tập số 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/1/2014 12:01:09 AM
Filesize: 5.12 M
Download count: 35
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền
Đơn vị: Trường THCS Cổ Loa
Môn dự thi : Hoá học 8
TIẾT 24:
BÀI LUYỆN TẬP 3
Thảo luận nhóm ghi lại các hiện tượng và cho biết đâu là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? Giải thích?
- Thức ăn bị ôi thiu
Nổ khí ga
Lên men rượu
- Sản xuất nước đá
Sản xuất muối ăn
Chế biến gỗ
Không có chất mới sinh ra
Có chất mới sinh ra
Hết
giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1o
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Mời các em theo dõi đoạn video sau:
Giải thích
Vận dụng
Lập phương trình hóa học
Ý nghĩa
Nghiên cứu sự biến đổi chất để ứng dụng vào đời sống và sản xuất.
LUẬT THI
Hình thức: Thi tự luận
Các đội nhấn chuông trả lời câu hỏi
Với câu hỏi thảo luận nhóm các đội trả lời vào bảng nhóm hết thời gian các đội lên gắn bảng nhóm trên bảng.
- Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm
Nêu hiện tượng chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?
Câu hỏi 1: Quan sát thí nghiệm :
Cho 1 đến 3 viên kẽm vào dung dich axit clohiđric ( HCl ).
Câu hỏi 2: Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kẽm (Zn) và dung dịch axit clohiđric (HCl) tạo ra kẽmclorua (ZnCl2) và khí hiđrô (H2)
3. Thảo luậnnhóm
Lập PTHH của phản ứng, cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của một cặp chất bất kì trong phản ứng?
1. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?
Hết
giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1o
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
2. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu? Có giữ nguyên không?
LUẬT THI
- Hình thức: Thi trắc nghiệm - chọn phương án đúng nhất
- Trả lời đúng: được 10 điểm.
Câu hỏi 1
Đốt cháy một chất X trong oxi thu được khí cacbonic (CO2) và hơi nước (H2O). X gồm các nguyên tố nào dưới đây.
B. C, H, có thể có O
A. C, H, O
C. H và C
D. H và O
A: C, H, O
C: H và C
D: H và O
B: C, H, có thể có O
AI NHANH- AI NHỚ
Đáp án
Câu hỏi 2
Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất X cần 6,4(g) O2 thu được 4,4(g) CO2 và 3,6(g) H2O. Hỏi m có giá trị là bao nhiêu?
D. 1,6 (g)
A. 2,6 (g)
B. 1,5 (g)
C. 1,7 (g)
D. 1,6 (g)
A. 2,6 (g)
B. 1,5 (g)
C. 1,7 (g)
AI NHANH- AI NHỚ
Đáp án
Câu hỏi 3
Nung nóng đá vôi có thành phần chính là canxicacbonat (CaCO3) thì thấy khối lượng thu được
C. Giảm đi
A. Tăng lên
B. Giữ nguyên
D. Lúc tăng, lúc giảm
A. Tăng lên
B. Giữ nguyên
D. Lúc tăng, lúc giảm
C. Giảm đi
AI NHANH- AI NHỚ
Đáp án
Câu hỏi 4
Nung nóng miếng đồng trong không khí (có khí oxi ) thì thấy khối lượng:
A. Tăng lên
AI NHANH- AI NHỚ
B. Giữ nguyên
C. Giảm đi
D. Lúc tăng, lúc giảm
B. Giữ nguyên
C. Giảm đi
D. Lúc tăng, lúc giảm
A. Tăng lên
Đáp án
Câu hỏi 5
D. O2
A. O
B. 2O2
C. 2O
A. O
B. 2O2
C. 2O
D. O2
AI NHANH- AI NHỚ
Đáp án
n
n
Ai thông minh nhất?
TỔNG KẾT - ĐÁNH GIÁ
Dặn dò và Hướng dẫn làm bài tập sách giáo khoa
Ôn tập các kiến thức cần nhớ. Làm các bài tập trong sgk và sbt
BT3/61sgk: - Trong đá vôi có canxicacbonat ( CaCO3) và tạp chất khác
- Áp dụng ĐLBTKH
- Tính tỉ lệ %
BT5/61:sgk a, Lập CTHH để tìm x,y
b, - Lập PTHH
- Ý nghĩa của PTHH
Ôn bài: tiết sau kiểm tra một tiết
TIẾT 24 - BÀI LUYỆN TẬP 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH

ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC