dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BÀI HỘI GIẢNG mien phi,tai lieu BÀI HỘI GIẢNG mien phi,bai giang BÀI HỘI GIẢNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/30/2014 7:49:13 AM
Filesize: 0.71 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp 8c
CÔ GIÁO: TRẦN THỊ OANH
Trường: Trung học cơ sở Gia Hòa
NỘI DUNG KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG II
Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức đại số
(a là hằng số)
?
Bước 2: So sánh
+ Nếu A.D = B.C thì
+ Nếu A.D ≠ B.C thì
Để xét xem và có bằng nhau hay không
ta làm như sau
Bước 1: Xét tích A.D = ?
B.C = ?
ta làm thế nào?
Bước 2: Kết luận
=> A.D = B.C
=>
Để chứng minh
ta làm thế nào?
ta làm như sau
Bước 1: Tính tích A.D và B.C
Vì (3x + 3).1 = 3x + 3
3x.3 = 9x
Quang sai
Vân đúng
Bài 3: Theo em, ai nói đúng?
Gi?i thích
Kết luận
=> (3x + 3).1 ? 3x.3

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* Chuẩn bị giờ sau. OÂn lại tính chất cơ bản của phân số để giờ sau chúng ta học bài tính chất cơ bản của phân thức đại số
* Lý thuyết: Học thuộc định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức nằng nhau
* BTVN: + SGK: Bài 1 (các ý còn lại ); bài 2, 3 trang 36.
+ Bài 1; 2; 3 trang 15; 16.
Bài tập 2 (SGK/36): Ba phân thức sau có bằng nhau không?


Bài tập bổ xung: Xét xem hai phân thức sau có bằng nhau không
,
Để xét xem và có bằng nhau không ta làm như sau:
Bước 1: Xét tích A.D và B.C
Bước 2: Kết luận
+Nếu A.D = B.C thì
Nếu A.D ≠ B/C thì ≠
Để chứng minh ta làm như sau:

Bước 1: Tính tích A.D và B.C

Bước 2: Kết luận

=> A.D = B.C

=>