dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài học joomla mien phi,tai lieu Bài học joomla mien phi,bai giang Bài học joomla mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 10:38:25 AM
Filesize: 2.02 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cho chữ này ra phía sau của cái bảng share nha anh
Chỉnh chỗ share facebook dùm em, hình thì lấy hình của bài, text lấy 1 phần text của bài. Title của bài
Chỗ này nếu user ko ghi text thì để trống nha
Trang Home > Click các chấm tròn chưa chuyển banner
Trang Đồng hành cùng bạn > Click các chấm tròn chưa chuyển banner
Trang Home > Icon Home không giống trong layout
Click Điều khoản điều kiện > show page 500
Trang chủ > Cuộc sống vẹn toàn > Chiến thắng rào cản > Chưa show các bài mới nhất lên trên
Trang chủ > Cuộc sống vẹn toàn > Phụ nữ vẹn toàn quanh ta> Click để mở popup KOL> Ở KOL đầu tiên > Có mũi tên prev > Khi click mũi tên prev thì mất (ở KOL cuối cùng cũng có mũi tên next)
>> Nên cho xoay vòng như paging (hoặc là bỏ mũi tên đi)
CMS > Các tab bài viết khi new > không update ngày tạo 0000-00-00
1. CMS > Click tab Hình menu > lỗi 500
2. CMS > Tracking Media thấy chưa có