dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài giảng violet mien phi,tai lieu Bài giảng violet mien phi,bai giang Bài giảng violet mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/6/2014 1:59:38 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài tập củng cố
Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ xăng:
1. Bộ phận nào không có trong Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí
A. Bầu lọc xăng
B. Cảm biến
C. Vòi phun
D. Bơm xăng
Bài tập 2:
2. Trong hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun, bơm hút xăng từ thùng qua bầu lọc ra tới vòi phun, nhờ bộ phận nào?
A. Bộ điều chỉnh áp suất
B. Bộ điều khiển phun
C. Cảm biến
D. Đường ống nạp
Bài tập 3:
3. Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng là cung cấp xăng sạch vào xi lanh của động cơ.
Đúng
Sai