dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an BAI GIANG RUOU ETYLIC mien phi,tai lieu BAI GIANG RUOU ETYLIC mien phi,bai giang BAI GIANG RUOU ETYLIC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2014 2:00:23 PM
Filesize: 5.15 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG GD-DT IAPA
Q
T
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
E- LEARNING
BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN
HÓA HỌC 9
Tiết 54: RƯỢU ETYLIC
Nguy?n H?u Th?nh
Trường THCS Phan Đình Phùng, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai
CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON- POLIME
-Rượu etylic, axit axetic, chất béo
Gluxit, protein
- Chất dẻo, tơ, cao su
Mục tiêu bài học:
Nắm được công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của rượu etylic.
Biết nhóm – OH là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hóa học đặc trưng của rượu.
Biết độ rượu, cách tính độ rượu, cách điều chế rượu.
Công thức phân tử: C2H6O
Phân tử khối: 46
Tiết 54. RƯỢU ETYLIC

1. Tính chất vật lí

- Quan saựt chai ủửùng rửụùu Etylic vaứ nhaọn xeựt ve� traùng thaựi ,maứu saộc ?
Ho� tan ru?u etylic trong nu?c. Nh?n xột tớnh tan c?a ru?u etylic?
Vỡ sao cú th? dựng ru?u etylic d? ngõm ru?u thu?c...?


I. Tính chất vật lí
- Rượu Etylic (Etanol hay ancol etylic ) là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3 0C.
- Nhẹ hơn nước , tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iốt, benzen.


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính chất vật lí


2. Độ rượu
45 ml
100 ml
Nước
Rượu etylic
Rượu 450
Rượu etylic
Rượu 450 cho biết:
- Trong 100 ml rượu 450 có chứa 45 ml rượu etylic .

Độ rượu là số ml rượu có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.
(*)Công thức tính độ rượu:

Đr =


Vr
Vhh
.100
Trong đó:
Đr: Độ rượu (độ.) Vr: Thể tích rượu etylic (ml). Vhh: Thể tích hỗn hợp rượu và nước (ml).
2. Độ rượu
Trên nhãn chai rượu có ghi 290 nghĩa là:
BÀI TẬP
A. Trong 100 g rượu 290 có 29 gam rượu nguyên chất
B. Trong 100 ml rượu 290 có 29 ml rượu nguyên chất
C. Trong 1000 ml rượu 290 có 29 gam rượu nguyên chất
D. Nhiệt độ sôi của rượu là 290

Từ những kiến thức về công thức cấu tạo, em hãy viết các công thức cấu tạo của C2H6O
II. Cấu tạo phân tử

II. Cấu tạo phân tử
Các em hãy quan sát mô hình cấu tạo phân tử của rượu etylic.
Mô hình phân tử rượu etylic (rỗng)
Mô hình phân tử rượu etylic
(đặc)

Nhóm –OH ( hidroxyj)
H linh động
Nêu sự khác nhau về liên kết của 1 trong 6 nguyên tử H trong phân rượu etylic?
II. Cấu tạo phân tử
*Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử H không liên kết với nguyên tử C mà liên kết với nguyên tử O tạo ra nhóm – OH(hidroxyl). Chính nhóm – OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.
Thu gọn: CH3-CH2-OH hoặc C2H5OH
1. Rượu etylic có cháy không?
Hóa chất: Rượu etylic
Dụng cụ: Chén sứ, đèn cồn, que đóm.


*Các em quan sát thí nghiệm sau:
III. Tính chất hóa học
III. Tính chất hóa học
1. Rượu etylic có cháy không?
Hiện tượng: Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh mờ tạo ra hơi nước và khí cacbonic.
PTHH:
C2H6O + 3O2  2CO2 + 3H2Oto
2. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?
Hóa chất: Rượu etylic; Natri
Dụng cụ: Cốc thủy tinh; kẹp sắt

Các em quan sát thí nghiệm sau:
2. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?
Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẫu natri tan dần.
Vậy rượu etylic phản ứng được với natri, giải phóng khí đó là khí hidro.
Em h·y dù ®o¸n nguyªn tö Na sÏ thay thÕ cho nguyªn tö H nµo r­îu etylic trong ph¶n øng víi natri?
Nhóm -OH (hiđroxyl)
+
CH3- CH2- OH + Na ->
=> ? Chính nhóm
(-OH) gây nên tính chất đặc trưng của rượu etylic.
H
Na
Ngoài Na,rượu etylic còn phản ứng với K.
Tương tự rượu etylic, những hợp chất hữu cơ có nhóm –OH điều phản ứng được với Na (K)
2. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?
2 CH3- CH2-OH + 2 Na -> 2 CH3- CH2- ONa + H2
Natri etylat
Phản ứng trên là phản ứng thế
Lưu ý: Khi cho Na (K) vào rượu có lẫn một lượng nhỏ nước (rượu không nguyên chất), Na (K) sẽ phản ứng với H2O trước, sau đó phản ứng tiếp với rượu.
2H2O + 2Na -> 2NaOH + H2
2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

3. Phản ứng với axit axetic ( Sẽ học ở bài : Axit axetic )
IV. Ứng dụng
IV. Ứng dụng
Rượu etylic dùng làm nhiên liệu , nguyên liệu và dung môi.
- Uống nhiều rượu rất có hại cho sức khỏe
Ảnh hưởng đến tim mạch gây giãn nở tâm thất
Các hậu quả của việc uống nhiều rượu, bia
2. Etilen tác dụng với nước:
C2H4 + H2O axit C2H5OH
1. Từ những chất có tinh bột hoặc đường bằng phương pháp lên men.
C6H12O6
C2H5OH + CO2
Lờn men
V. Điều chế
Quy trình điều chế rượu etylic bằng phương pháp lên men rượu
Rắc men
Ủ men
Chưng cất
Chưng cất
Chưng cất
Thành rượu
ANCOL ETYLIC
(C2H5OH)
C2H6O
Câu hỏi cũng cố bài học
Câu hỏi 1:
Rượu etylic phản ứng được với Na Vì:
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 2:
Cho kim loại kali vào cốc đựng rượu 960, các phản ứng hóa học xay ra là:
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 3:
Rượu etylic được điều chế bằng những phương pháp nào?
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 4:
Nhiệt độ sôi của rượu etylic là:
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 5:
Số ml ancol etylic nguyên chất có trong 200ml dung dịch ancol etylic 450 là:
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 6:
Công thức nào sau đây là của rượu etylic?
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 7:
Có hai lọ mất nhãn, không màu đựng hai hóa chất riêng biệt là benzen và rượu etylic. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết 2 lọ trên?
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 8:
Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam rượu etylic. Thể tích khí cacbonic (đktc) và thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng trên là bao nhiêu? ( Biết thể tích khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 9:
Trong các chất sau, chất nào tác dụng với Na?
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Câu hỏi 10:
Có thể pha chế được bao nhiêu ml rượu 25 độ từ 500ml rượu 45 độ?
Đúng - Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
Không đúng- Click bất kì nơi đâu để tiếp tục
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
Quiz
Question Feedback/Review Information Will Appear Here
Tài liệu tham khảo:
Sách giáo khoa hóa học 9- NXB giáo dục.
Sách bài tập hóa học 9- NXB giáo dục.
Một số hình ảnh, mô hình từ internet và các đồng nghiệp khác.