dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bai giang dien tu Sung TL AK mien phi,tai lieu Bai giang dien tu Sung TL AK mien phi,bai giang Bai giang dien tu Sung TL AK mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/27/2011 2:19:49 PM
Filesize: 3.39 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự hội giảng
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng, quản lý và bảo vệ Biên giới quốc gia ?
2. Trình bày nội dung, biện pháp xây dựng và quản lý, bảo vệ Biển giới quốc gia ?
Giới thiệu súng bộ binh
chương trình gdqp-an 11
Bài 4
súng tiểu liên AK
Mikhain Timofeevich Kalashnicov
Gi?I THI?U S�NG TI?U LIấN AK
chương trình gdqp-an 11
BÀI 4
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Gi?I THI?U S�NG TI?U LIấN AK 47
BÀI 4
AKM
AKMS
SÚNG TIỂU LIÊN AK
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Súng nạp đạn theo nguyên lý trích khí thuốc qua thành
nòng, bắn được cả liên thanh và phát một
a.Tác dụng
-Trang bị cho từng người sử dụng, có lê để đánh gần
-Sử dụng đạn K56
Đạn súng tiểu liên AK (K56)
a) Đầu đạn thường
b) Đầu đạn vạch đường
c) Đầu đạn cháy
d) Đầu đạn xuyên cháy
d
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
chương trình gdqp-an 11
Đầu đạn

Thuốc phóng
Vỏ đạn
Hạt lửa
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
a.Tác dụng
b.Tính năng
-Khối lượng của súng : 3,8kg ; Đủ đạn 4,3kg
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
; hoả lực tập trung :
400m
Bắn máy bay, quân nhảy dù :
800m
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm
500m
AK cải tiến 1000m
800m ;
Mục tiêu cao 0,5m :
-Tầm bắn thẳng :
cao 1,.5m :
350m
-Tốc độ đầu của đầu đạn :
- Tầm bắn hiệu quả :
525m
AK cải tiến :
710m/s
-Tốc độ bắn : + Lý thuyết 40 phát/phút bắn phát một
715m/s
600 phát/phút bắn liên thanh
+ Chiến đấu :100 phát/phút
AKM : 3,1kg ; AKMS : 3,3kg
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
2.Cấu tạo của súng
- Súng gồm 11 bộ phận :
Đồng bộ của súng
Nòng súng
Bộ phận ngắm
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Hộp khóa nòng và Nắp hộp khóa nòng
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Bệ khóa nòng và thoi đẩy
Khóa nòng
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Bộ phận cò
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
1. Búa 2. Lò xo búa 3. Tay cò
4. Cần định cách bắn và khóa an toàn
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Bộ phận đẩy về
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Ống dẫn thoi đẩy và ốp lót tay
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Báng súng và tay cầm
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
Hộp tiếp đạn
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu

SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
2.Cấu tạo của súng
Tổng quan
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Nòng súng
Bộ phận ngắm
Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng
Bệ khoá nòng và thoi đẩy
Khoá nòng
Bộ phận cò
Bộ phận đẩy về
Ống dẫn thoi và ốp lót tay
Bắng súng và tay cầm
Hộp tiếp đạn

Tổng quan
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu
3. Sơ lược chuyển động
2. Cấu tạo của súng
BÀI 4
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
3. Sơ lược chuyển động
2. Cấu tạo của súng
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
CỦNG CỐ
2. Sơ lược chuyển động của súng
1. Các bộ phận chính của súng Tiểu liên AK
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu
3. Sơ lược chuyển động
2. Cấu tạo của súng
BÀI 4
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Nghiên cứu tìm hiểu tác dụng,tính năng chiến đấu của súng trườnCKC
Cấu tạo, sơ lược chuyển động của súng trường CKC
Hình ảnh của súng
BÀI TẬP VỀ NHÀ
4. Phần kết thúc
Ôn tập các nội dung đã học về súng TL AK
Sergei Gavrilovich Simonov
( 1894 - 1986 )
Xin trân trọng cám ơn!